Lietuviškai en English

Investuotojams

„Lietuvos energijos“ grupės misija yra tvarus vertės didinimas energetikoje, skatinant šalies ūkio ir visuomenės vystymąsi. Tvarus vertės didinimas tiesiogiai siejasi su ekonomiškai pagrįstų investicijų parinkimu ir jų vykdymu, konkurencingumo didinimu ir atsakinga veikla.
 
 
 
Finansinės rizikos valdymo politika.