Lietuviškai en English

Atsakingas verslas

Suprasdami vykdomų veiklų reikšmę visuomenei, rinkai ir aplinkai, savo žingsnius planuojame itin atidžiai ir atsakingai.
 
„Lietuvos energijos“ grupės valdoma energija kuria didžiulę vertę: gerina gyvenimo sąlygas, didina pajėgumus ir našumą, saugo gyvybes. Siekiame, kad ji būtų saugi, tvari, atsakingai gaminama ir tiekiama, o jos vartotojai – svarbiausia mūsų suinteresuotųjų grupė – pasikeitimus jaustų tik gerėjančia kokybe.
 
Pirmiausia, griaudami mitą, kad valstybės valdomos įmonės (VVĮ) veikia neefektyviai, pasiekėme istorinių rezultatų ir uždirbome rekordinę grąžą savo akcininkui – valstybei. Tai ne trumpalaikis efektas, o nuosekliai, finansiškai tvariai suplanuotų žingsnių rezultatas, kurio siekėme koncentruodami teikiamas paslaugas, atsakingai ir šeimininkiškai tvarkydami savo ūkį.
 
Išgryninta vertės grandinė ir efektyvumas veikloje – mūsų pagrindinė ekonominė atsakomybė, kurios rezultatai teigiamai veikia mūsų vartotojus ir kuria patraukią investicinę aplinką šalyje. Sėkminga finansinė veikla skatina mus dalintis: grupės paramos fondas 2014 m. skyrė 0,6 mln. Eur, 2015 m. – 0,58 mln. Eur paramos bendruomenių projektams ir veikloms nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu socialinėse, švietimo, meno, sporto, kultūros ir mokslo srityse.
 
Aplinkos apsauga – vienas svarbiausių aspektų energetikos sektoriuje visame pasaulyje. Gaminant, skirstant ar parduodant energiją, mums svarbu rūpintis ir tuo, kad ji būtų naudojama efektyviai. Tai itin svarbi mūsų aplinkosauginės atsakomybės dalis. Globalūs klimato kaitos iššūkiai planuojant plėtrą skatina atsižvelgti ir į aktualias socialines-aplinkosaugines problemas ir ieškoti naujų sprendimų.
 
Gaminame sertifikuotą atsinaujinančių šaltinių energiją – hidroenergiją, o vėjo energetiką 2015 m. pasirinkome kaip savo ateities plėtros kryptį ir šiuo metu jau esame 42 MW galios pajėgumų vėjų parkų šeimininkai. Tai ir atsinaujinantys ištekliai, ir energijos šaltinių diversifikavimas – vienas mūsų strateginių tikslų.
 
2015 m. startavome su dviem šaliai svarbiais ekonominiais projektais – statysime dvi modernias, atliekas ir biokurą naudojančias, didelio efektyvumo kogeneracines jėgaines didžiausiuose Lietuvos miestuose. Tai bus papildomi vietiniai elektros energijos ir šilumos gamybos šaltiniai, drauge sprendžiantys ir miestų atliekų tvarkymo bei taršos mažinimo problemas.
 
Jausdami augantį poreikį, 2015 m. pasirengėme ir jau turime ESCO modelio principu veikiančią energetinio efektyvumo ir energijos taupymo sprendimų įmonę „Energijos sprendimų centras“, kurios veikla leidžia pasiekti didžiausio energijos sutaupymų efekto be didelių pradinių investicijų.
 
Pokyčius vykdome nuolatos siekdami kurti vertę. 2015 m. centralizavome klientų aptarnavimą ir sujungėme giminingas veiklas: paskaičiavome, kad jie leis mūsų klientams ir akcininkams (valstybei) iki 2020 metų sutaupyti iki 64 mln. eurų. Žvelgėme toliau, į priekį: išgryninta vertės grandinė ir efektyvesnė, dinamiškesnė struktūra bei sutelktos kompetencijos leis mums kokybiškiau aptarnauti klientus ir ateityje kurti naujas paslaugas, lanksčiau prisitaikyti prie rinkos poreikių.
 
Kaip stambi, o ypač, kaip VVĮ grupė, daug dėmesio skiriame savo veiklos skaidrumui. Vienas esminių kokybinių šuolių mūsų veikloje buvo Korporatyvinio valdymo gairių įdiegimas, tapęs mūsų veiklos pagrindu. Šioje veikloje vadovavomės pažangiausia tarptautine ir nacionaline praktika, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis, NASDAQ valdymo kodeksu, „Baltic Institute of Corporate Governance“ (BICG) gairėmis VVĮ.
 
Skaidrumas yra vienas didžiausių mūsų veiklos valdymo prioritetų. EBPO, įvertinusi Lietuvos VVĮ sektorių, „Lietuvos energijos“ grupę išskyrė – paminėjo kaip valdomą skaidriai: su smulkiaisiais akcininkais ir investuotojais besidalinančią informacija apie planuojamus pokyčius valdyme bei turinčia Skyrimo ir atlygio, Audito bei Rizikų valdymo priežiūros komitetus. Mūsų grupės veiklą stebinčio ir prižiūrinčio Valdymo koordinavimo centro (VKC) ataskaitose jau dvejus metus iš eilės buvome pripažinti geriausiai valdoma VVĮ. 10 balų – taip VKC yra įvertinusi mūsų grupės veiklos strategiją.
 
2015 m. „Transparency International“ paskelbė „Lietuvos energiją“ kaip vieną iš dviejų geriausiai viešai atsiskaitančių didžiųjų įmonių Lietuvoje: buvome įvertinti už sumokamų mokesčių ir investi­cijų atskleidimus, įgyvendinamas antikorupcines priemones bei įmonės organizacinį skaidrumą.
 
Tokie vietinių ir tarptautinių institucijų įvertinimai skatina mus ir toliau tobulinti valdymo standartus.
 
Mes sieksime ir toliau stiprinti skaidrumo bei atsakomybės diegimą rinkoje ir didinti savo atskaitingumą visuomenei siekdami nuolatinės pažangos.