Atsakingas verslas

Suprasdami vykdomos veiklos svarbą visuomenei, rinkai ir aplinkai, veikiame skaidriai, o savo žingsnius planuojame itin atidžiai ir atsakingai.
 
„Lietuvos energijos“ grupės valdoma energija kuria didžiulę vertę: gerina gyvenimo sąlygas, didina pajėgumus ir našumą, saugo gyvybes. Siekiame, kad ji būtų saugi, tvari, atsakingai gaminama ir tiekiama, o jos vartotojai – svarbiausia mūsų suinteresuotųjų grupė – pasikeitimus jaustų tik gerėjančia kokybe.
 
Pirmiausia, griaudami mitą, kad valstybės valdomos įmonės (VVĮ) veikia neefektyviai, pasiekėme istorinių rezultatų ir uždirbome rekordinę grąžą savo akcininkui – valstybei. Tai ne trumpalaikis efektas, o nuosekliai, finansiškai tvariai suplanuotų žingsnių rezultatas, kurio siekiame ir toliau, koncentruodamiesi į pagrindinę savo veiklą, atsakingai ir skaidriai tvarkydami savo ūkį.
 
Išgryninta vertės grandinė ir efektyvumas veikloje – mūsų pagrindinė ekonominė atsakomybė. Atsižvelgiant į tai, planuojame esminį pokytį – iš dabartinės tradicinės energetikos grupės sukurti naujos kartos energetikos bendrovę, kurios pagrindinės vystomos sritys yra: išmanumas, žalioji energetika ir tarptautinė plėtra.
 
Aplinkos apsauga – vienas svarbiausių aspektų energetikos sektoriuje visame pasaulyje. Gaminant, skirstant ar parduodant energiją, mums svarbu rūpintis ir tuo, kad ji būtų naudojama efektyviai. Tai itin svarbi mūsų aplinkosauginės atsakomybės dalis. Globalūs klimato kaitos iššūkiai planuojant plėtrą skatina atsižvelgti ir į aktualias socialines-aplinkosaugines problemas ir ieškoti naujų sprendimų.
 
Gaminame sertifikuotą atsinaujinančių šaltinių energiją – hidroenergiją, o vėjo energetiką pasirinkome kaip savo ateities plėtros kryptį ir šiuo metu jau esame 76 MW veikiančių ir apie 154 MW dar vystomų galios pajėgumų vėjų parkų šeimininkai. Tai ir atsinaujinantys ištekliai, ir energijos šaltinių diversifikavimas – vienas mūsų strateginių tikslų.
 
Startavome su dviem šaliai svarbiais ekonominiais projektais – statome dvi modernias, atliekas ir biokurą naudojančias, didelio efektyvumo kogeneracines jėgaines didžiausiuose Lietuvos miestuose. Tai bus papildomi vietiniai elektros energijos ir šilumos gamybos šaltiniai, drauge sprendžiantys ir miestų atliekų tvarkymo bei taršos mažinimo problemas.
 
Pokyčius vykdome nuolatos siekdami kurti vertę. Naujoj mūsų strategija LE 2030 yra orientuota į vertės kūrimą Lietuvai: ją įgyvendindami, kuriame stabilią grąžą, kuri per 2018-2030 m. sieks 1,6 mlrd. EUR ir bus išlaikyta geriausia kaina ir kokybė klientams.
 
Kaip stambi, o ypač, kaip VVĮ grupė, daug dėmesio skiriame savo veiklos skaidrumui. Vienas esminių kokybinių šuolių mūsų veikloje buvo Korporatyvinio valdymo gairių įdiegimas, tapęs mūsų veiklos pagrindu. Šioje veikloje vadovavomės pažangiausia tarptautine ir nacionaline praktika, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis, NASDAQ valdymo kodeksu, „Baltic Institute of Corporate Governance“ (BICG) gairėmis VVĮ.
 
Skaidrumas yra vienas didžiausių mūsų veiklos valdymo prioritetų. EBPO, įvertinusi Lietuvos VVĮ sektorių, „Lietuvos energijos“ grupę išskyrė – paminėjo kaip valdomą skaidriai: su smulkiaisiais akcininkais ir investuotojais besidalinančią informacija apie planuojamus pokyčius valdyme bei turinčia Skyrimo ir atlygio, Audito bei Rizikų valdymo priežiūros komitetus. Mūsų grupės veiklą stebinčio ir prižiūrinčio Valdymo koordinavimo centro (VKC) ataskaitose jau ketverius metus iš eilės buvome pripažinti geriausiai valdoma VVĮ. 10 balų – taip VKC yra įvertinusi mūsų grupės veiklos strategiją.
 
„Lietuvos energijos“ grupė ir jos įmonės patenka tarp skaidriausių ir geriausiai viešai atsiskaitančių didžiųjų įmonių Lietuvoje: buvome įvertinti už sumokamų mokesčių ir investicijų atskleidimus, įgyvendinamas antikorupcines priemones bei įmonės organizacinį skaidrumą.
 
Tokie vietinių ir tarptautinių institucijų įvertinimai skatina mus ir toliau tobulinti valdymo standartus.
 
Mes sieksime ir toliau stiprinti skaidrumo bei atsakomybės diegimą rinkoje ir didinti savo atskaitingumą visuomenei siekdami nuolatinės pažangos.