Lietuviškai en English

Vėjo energetikos plėtra

Projektą vykdo: „Lietuvos energija“, UAB
 
Konkurso dokumentai:
Konkurso tikslai: siekiama skaidriai ir užtikrinant dalyvių konkurenciją atsirinkti potencialų pardavėją, kuris naudingiausiomis ir priimtiniausiomis sąlygomis pasiūlytų parduoti reikiama infrastruktūrą valdančios įmonės akcijas. 

Elektroninio pašto adresas konsultacijoms: vejo.konkursas@le.lt
 
 
 
Apie projektą
 
Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ plečia veiklą atsinaujinančių energijos išteklių srityje ir skelbia konkursą įsigyti projektą, užtikrinantį vėjo elektrinių parko įrengimui ir eksploatavimui reikiamą infrastruktūrą.

„Lietuvos energija“ planuoja įrengti vėjo elektrinių parką, kurį sudarys apie 20 vėjo elektrinių, kiekvienos jų įrengtoji galia siektų apie 3 MW. Tokios galios vėjo elektrinės šiuo metu laikytinos geriausiai rinkoje prieinama technologija – jos įrengtos ir „Lietuvos energijos“ Lietuvoje bei Estijoje įsigytuose vėjo elektrinių parkuose. Planuojama, kad naujas vėjo elektrinių parkas leistų turimus „Lietuvos energijos“ vėjo energijos gamybos pajėgumus išplėsti daugiau nei dvigubai.

Skelbiamame konkurse siekiama įsigyti plėtojamus projektus tokiame etape, kuomet jau yra išplėtota arba plėtojama vėjo elektrinių parko įrengimui reikiama infrastruktūra: žemės sklypai, kurie poveikio aplinkai, visuomenės sveikatai vertinimo ir teritorijų planavimo prasme leistų įrengti ir eksploatuoti vėjo elektrinių parką. 

Nauda

Investicijos į atsinaujinančius išteklius atitinka grupės strateginius tikslus. Naujų vėjo jėgainių įrengimas sutaptų su ES ir jos šalių narių keliamais ambicingais tikslais didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį suvartojamos energijos balanse.
 
„Lietuvos energija“ nuo 2016 m. sausio jau valdo 42,3 MW galios veikiančius vėjo elektrinių parkus Lietuvoje ir Estijoje valdančias bendroves UAB „Eurakras“ (24 MW galios vėjo elektrinių parkas Geišių, Rotulių II kaimuose, Jurbarko rajone) ir „Tuuleenerga“ OÜ (18,3 MW galios vėjo elektrinių parkas Tamba, Mali kaimuose, Varbla rajone).

Plėtros perspektyvos

Nors Lietuva esamų ir šiuo metu įgyvendinamų projektų sąskaita jau yra pasiekusi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytą 500 MW vėjo elektrinių galios kvotą, tačiau Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 2016 – 2020 metų programoje numatyta iki 2020 m. padidinti suminę įrengtąją vėjo elektrinių sausumoje galią papildomais 250 MW, tam naudojant ES struktūrinių fondų paramą ir tokiu būdu nepaveikiant elektros energijos kainų vartotojams.