Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtra

Projektą vykdo: „Lietuvos energijos gamyba“, AB
 
Projekto rėmėjas: „Lietuvos energija“, UAB
 
Finansavimo šaltiniai: komercinių bankų suteiktos paskolos, ES struktūrinių fondų, eksporto kredito agentūrų, „Lietuvos energijos gamyba“, AB lėšos.
 
Techniniai rodikliai: Papildoma 225 MW plėtra esamoje elektrinėje (dabar – 900 MW, ateityje būtų – 1125 MW).
 
Technologija: lankstus kintamo greičio (asinchroninis) hidroagregatas
 
Galia siurblio režimu: 110-225 MW
 
Galia generatoriaus režimu: 55-225 MW
 
Ciklo naudingo veiksmo koeficientas: 78 proc.
 
Elektroninio pašto adresas konsultacijoms: info@le.lt
Apie projektą

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (Kruonio HAE) gamybos pajėgumų išplėtimas numatytas pastatant penktąjį 225 MW galios hidroagregatą. Šiuo metu Kruonio HAE įrengti keturi hidroagregatai, tačiau pirminis elektrinės projektas numato galimybę pastatyti dar keturis įrenginius. Todėl esama Kruonio HAE infrastruktūra yra visiškai pritaikyta naujam hidroagregatui.            
 
Penktasis Kruonio HAE hidroagregatas bus kur kas efektyvesnis ir lankstesnis nei keturi senieji įrenginiai. Pagal techninę charakteristiką hidroagregatas galės dirbti 110-225 MW galia siurblio režimu bei 55-225 MW galia generatoriaus režimu. Naujojo hidroagregato ciklo naudingo veiksmo koeficientas – 78 proc., t. y. net 4 procentiniais punktais didesnis, nei esamų įrenginių.            

Nauda

Kruonio HAE naujo agregato technologija parinkta pagal būsimas rinkos tendencijas:
 
Atsinaujinančių išteklių plėtra regione. Naujas Kruonio HAE agregatas suteiks galimybę lanksčiai realiu laiku sureguliuoti vėjo jėgainių gamybos disbalansą, kuris išaugs regiono valstybėms didinant atsinaujinančių išteklių dalį elektros gamyboje.
 
„NordBalt“ ir „Litpol Link“ jungčių atsiradimas. Kainų skirtumas aplinkinių šalių rinkose Kruonio HAE tam tikru periodu leis ekonomiškai naudingai panaudoti galias elektros prekybai, t. y. transformuojant naktinę elektros energiją į pikinę elektrą dienos metu.
 
Naujų gamybos pajėgumų plėtra regione. Atsirandant naujiems gamybos pajėgumams prognozuojama didesnė bazinė gamyba ir rezervų poreikis. Didžiąją dalį aktyviosios galios antrinio rezervo užtikrins būtent lankstūs Kruonio HAE įrenginiai.

Investicijos

Planuojama, kad investicijos naujam Kruonio HAE hidroagregatui statyti siektų apie 100-115 mln. EUR arba 520 tūkst. EUR vienam instaliuotam megavatui. Užsienio praktika rodo, kad planuojamos investicijos naujoms hidroakumuliacinėms elektrinėms siekia apie 1,1 mln. EUR vienam megavatui, taigi yra daugiau nei du kartus didesnės.
 
Kruonio HAE plėtros projektas būtų finansuojamas iš komercinių bankų suteiktų paskolų. Vertinamos galimybės gauti paramą ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei eksporto kredito agentūrų. Dalį lėšų vystomam projektui skirs „Lietuvos energijos gamyba“, AB.
 
Projektas yra įrašytas į Europos Sąjungos (ES) bendro intereso projektų sąrašą, kuris apima regioninės reikšmės energetikos infrastruktūros projektus“.

Darbai

Galima teigti, kad net 75 proc. visų statybos darbų buvo atlikti įrengiant dabartinę Kruonio HAE infrastruktūrą ir pastačius pirmuosius keturis hidroagregatus.
 
Įgyvendinant naująjį Kruonio HAE plėtros projektą buvo atlikta galimybių studija ir aplinkos vertinimas, taip pat paruoštos techninės specifikacijos.
Dokumentai: