Kauno kogeneracinė jėgainė

Projekto nauda Lietuvai

  • Pradėjus veikti kogeneracinei jėgainei, sumažės Kauno, Alytaus, Marijampolės, Panevėžio ir Tauragės sąvartynuose kaupiamų atliekų kiekis
  • Pigesnė šiluma kauniečiams
  • Stiprinama Lietuvos energetinė nepriklausomybė

Apie projektą

Kaune planuojama įrengti naują didelio efektyvumo atliekomis kūrenamą kogeneracinę jėgainę, kurios elektrinė galia sieks apie 24 MW, o šilumos gamybos galia apie 70 MW. Tokie pajėgumai leis racionaliai panaudoti apie 200 tūkst. tonų regione susidarančių komunalinių atliekų, likusių po rūšiavimo, ir pagaminti apie 500 GWh šilumos bei apie 170 GWh elektros energijos. Jėgainėje bus galima pagaminti apie 40 proc. Kauno miesto šilumos poreikio.
 
Bendros investicijos į projektą sudarys apie 140 milijonus eurų, projektas bus finansuojamas iš bendrovių nuosavo kapitalo, projektui siekiama pritraukti ES paramą ir bus naudojamos bankų paskolos.
Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energijai“ priklauso 51 proc. jėgainę statančios įmonės akcijų, o „Fortum Heat Lietuva“ valdo 49 proc. akcijų.
Kauno kogeneracinės jėgainės projektą Vyriausybė 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu pripažino valstybei svarbiu ekonomikos projektu.
 
Vieta: Veterinarų g. 19, Biruliškių kaimas, LT-54469, Kauno rajonas
 

Projekto pagrindimas

 
Pradedamas įgyvendinti Kauno kogeneracinės jėgainės projektas atitinka ES iškeltus strateginius tikslus. Nauja kogeneracinė jėgainė gamins papildomą energijos kiekį, kuris leis padidinti energetinį saugumą, sumažinti priklausomybę nuo importuojamų pirminių energijos šaltinių ir elektros energijos. Rengiant projekto plėtros planą, teritorijų planavimo dokumentus yra užtikrinimas darnus energetikos sektoriaus vystymas, įtraukiant į sprendimų priėmimą ne tik investuotojus, bet ir visuomenę bei suinteresuotas institucijas. Projektas savo apimtimi atitinka ES bei Lietuvos strateginius energetikos tikslus, kurie užtikrina sisteminį ir darnų energetikos sektoriaus vystymąsi.
Kauno kogeneracinė jėgainė didins konkurenciją Kauno centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje bei tarptautinėje elektros biržoje. Naujų modernių įrenginių panaudojimas šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainėje užtikrins efektyvų pirminės energijos panaudojimą.
Kauno kogeneracinė jėgainė atitiks Lietuvos ateities energetikos sektoriaus viziją:
  • numatomi energijos gamybos įrenginiai atitiks inovatyvias ir pažangias technologijas, (atitinkami reikalavimai įrenginių tiekėjams ir statytojams suformuoti pirkimų metu);
  • naujų modernių energijos gamybos įrenginių statyba didins sektoriaus patikimumą;
  • egzistuojant laisvoms elektros ir šilumos energijos rinkoms, naujas energijos gamintojas sudarys papildomą konkurenciją energetikos sektoriuje, todėl tai lems energijos kainų mažėjimą;
  • numatoma veikla naudos kelių rūšių pirminius energijos šaltinius, energijos šaltinių diversifikacija padės sumažinti priklausomybę nuo kuro tiekėjų, leis derėtis dėl konkurencinių kuro kainų.
Kauno kogeneracinė jėgainė atitiks tokio pobūdžio veiklai keliamus griežtus aplinkosauginius reikalavimus.