Lietuviškai en English

Skelbiama „Lietuvos energijos“ valdybos narių ir vadovo atranka

2017-10-31
„Lietuvos energijos“ Stebėtojų tarybos suformuotas Skyrimo ir atlygio komitetas šiandien paskelbė viešą naujos bendrovės valdybos narių ir vadovo atranką. Proceso skaidrumą užtikrins eilė viešos atrankos veiksmų.
 
Tinkamiausius kandidatus atrinks Skyrimo ir atlygio komitetas, pasitelkęs konkurso būdu pasirinktą išorinę personalo atrankos įmonę „Pedersen & Partners“. Taip siekiama užtikrinti profesionalią, skaidrią ir nešališką atranką. Vėliau bendrovės Skyrimo ir atlygio komitetas pateiks nuomonę Stebėtojų tarybai dėl bendrovės valdybos ir vadovo kandidatūrų. Bendrovės Stebėtojų taryba išrinks penkis valdybos narius ir pateiks rekomendaciją, kurį iš jų skirti valdybos pirmininku ir atitinkamai generaliniu direktoriumi. Tinkamiausius kandidatus planuojama atrinkti iki šių metų pabaigos. „Lietuvos energijos“ valdyba yra vykdančioji, todėl atrinkti valdybos nariai kuruos atskiras bendrovės veiklos sritis.
 
„Ši atranka yra puiki galimybė prisijungti prie pirmaujančios Lietuvos valstybės valdomos įmonės komandos, įgyvendinti strategiškai svarbius energetikos projektus, tęsti energetikos sektoriaus transformaciją ir pažangą, vykdant socialiai atsakingą veiklą kurti pridėtinę vertę gyventojams, verslui bei visai Lietuvos ekonomikai“, - teigia „Lietuvos energijos“ Stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras.
 
„Akcininko – Finansų ministerijos – keliami lūkesčiai įmonių grupei yra aukšti, o strateginis tikslas iki 2020 m. tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse – ambicingas. Todėl tikimės, kad atrankoje dalyvaus aukščiausio lygio profesionalai, dirbantys ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje“, – sako „Lietuvos energijos“ Skyrimo ir atlygio komiteto pirmininkė Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė.
 
Naujoji „Lietuvos energijos“ valdyba bus formuojama laikantis visų skaidrumo standartų, remiantis Finansų ministro įsakymu patvirtintu Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių aprašu. Rengiant naująją valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgta į NASDAQ OMX Vilnius biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą, BICG (angl. Baltic Institute of Corporate Governance) rekomenduojamas valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms.
 
Buvusios „Lietuvos energijos“ valdybos ketverių metų kadencija baigėsi šių metų liepos 22 d. Valdybos narių pareigas ėjo Dalius Misiūnas, Ilona Daugėlaitė, Darius Kašauskas, Mindaugas Keizeris ir Dominykas Tučkus. Nuo šių metų rugsėjo 22 d. paskirta laikinoji valdyba, kurioje dirba Mindaugas Keizeris, Ilona Daugėlaitė, Darius Kašauskas ir Dominykas Tučkus.
 
Daugiau apie „Lietuvos energijos“ valdybos narių atrankos kriterijus galima sužinoti čia: https://www.le.lt/index.php/karjera/darbo-pasiulymai/4254. Kandidatuoti galima iki lapkričio 20 d.