Lietuviškai en English

„Lietuvos energijos“ rezultatus gerino mažesnės sąnaudos ir veiklos plėtra

2017-11-17
Per tris šių metų ketvirčius valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ išlaikė nuosaikų finansinių rezultatų augimą. Sumažėjus elektros ir dujų persiuntimo bei skirstymo kainoms klientams grupės pajamos krito 2,5 proc. Tačiau koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) augo 5 proc. (iki 166 mln. EUR) dėl toliau mažėjusių grupės veiklos sąnaudų ir didesnio efektyvumo bei pajamų iš veiklos diversifikavimo. „Lietuvos energijos“ nuosavo kapitalo grąžos (ROE) lygis išliko aukštas ir šį periodą siekė 9,3 proc. 
 
„Lietuvos energija“ toliau išlaiko subalansuotą augimą. Sprendimas diversifikuoti ir plėsti veiklą jau duoda rezultatų – grupės koreguota EBITDA augo nepaisant sumažėjusių elektros ir dujų persiuntimo bei skirstymo kainų. Tai atsvėrė pajamos iš kitų veiklų – generacijos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir sustiprėjusio dujų bei elektros prekybos portfelio. Veiklos išgryninimas ir toliau leido mažinti sąnaudas bei didinti efektyvumą, turimus resursus nukreipiant į kokybiškesnių paslaugų teikimą, prijungimo terminų trumpinimą ir naujų paslaugų vystymą. Visa tai mus įgalina kurti daugiau vertės klientams ir tuo pačiu užtikrinti grąžą valstybei“, – sako „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Mindaugas Keizeris.
 
„Lietuvos energijos“ grupės 2017 metų I-III ketvirčių esminiai rodikliai:
Grupės pajamos dėl sumažėjusių elektros ir dujų persiuntimo bei skirstymo kainų klientams mažėjo 2,5 proc. – iki 783 mln. EUR (2016 m. I-III ketv. 804 mln. EUR);
Veiklos sąnaudos efektyvinant veiklą mažėjo 5 proc., t.y. 5 mln. EUR – iki 93,7 mln. EUR (2016 m. I-III ketv. – 98,7 mln. EUR);
Grupės koreguota (palyginamoji) EBITDA augo 5 proc., t.y. 7,8 mln. EUR – iki 166 mln. EUR (2016 m. I-III ketv. – 158 mln. EUR), daugiausia dėl geresnio elektros energijos gamybos EBITDA rezultato ir mažėjusių veiklos sąnaudų; 
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) išliko aukšta ir siekė 9,3 proc. (2016 m. – 10,3 proc.);
Grupės grynasis pelnas siekė 77,1 mln. EUR, tai yra 18,6 mln. EUR mažiau nei prieš metus, tačiau koreguotas (palyginamasis) grynasis pelnas augo 35,4 proc. – iki 91,3 mln. EUR (2016 m. I-III ketv. – 67,4 mln. EUR);
Investicijos sumažėjo 14 proc. – iki 152,2 mln. EUR (2016 m. I-III ketv. – 177,7 mln. EUR). Investicijų mažėjimui įtakos turėjo vėjų elektrinių parkų įsigijimas 2016 m. I ketv. Nevertinant šio faktoriaus, lyginant su 2016 m. I-III ketv., investicijos augo 32 proc. Daugiausia investicijų buvo skirta elektros skirstomojo tinklo palaikymui (48 proc.) ir plėtrai (23 proc.). 
 
*Grupės EBITDA ir grynojo pelno rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2) eliminuojant dujų kainos nuolaidos sąnaudas, kurios yra susijusios su praėjusiais laikotarpiais. 
 
Su bendrovės ir grupės konsoliduotu tarpiniu pranešimu galima susipažinti ČIA