„Lietuvos energijos“ grupės įmonių valdybose – nauji nariai

2018-03-28
„Lietuvos energijos“ grupės įmonių valdymo pokyčiai įgauna pagreitį. Naujoji valdyba pasiskirstė atsakomybės sritimis, atnaujino kai kurių įmonių valdybų sudėtis ir toliau dirba ties grupės veiklos strategija. „Pastarąsias savaites „Lietuvos energijoje“ vykstantis idėjų ir planų atnaujinimas žymi kito energetikos sektoriaus veiklos etapo pradžią. Turime daug ambicingų tikslų, kuriuos išsamiau atskleisime po gero mėnesio, visuomenei pristatydami naują strategiją“, – sako Darius Maikštėnas, „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
 
Patvirtinus naują „Lietuvos energijos“ organizacinę struktūrą, valdybos nariams buvo paskirstytos atsakomybės sritys: valdybos narė Živilė Skibarkienė pradeda dirbti kaip Organizacinio vystymo tarnybos direktorė, o Vidmantas Salietis – Komercijos ir paslaugų tarnybos direktoriumi. Dominykas Tučkus vadovaus Infrastruktūros ir plėtros tarnybai, Darius Kašauskas ir toliau eis Finansų ir iždo tarnybos vadovo pareigas, o valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas kuruos strategijos ir valdymo sritis.
 
Atsižvelgiant į perskirstytas atsakomybių sritis, buvo atnaujintos ir kelių grupės įmonių valdybų sudėtys: į „Lietuvos dujų tiekimo“ valdybą paskirtas „Lietuvos energijos“ valdybos narys Vidmantas Salietis. Jis pakeitė Ievą Lauraitytę.
 
Dviejų įmonių – „NT Valdų“ ir vėjo parką Lietuvoje valdančios įmonės „Eurakras“ valdybose nuo šiol dirbs Jonas Rimavičius, „Lietuvos energijos“ Finansų ir investicijų valdymo departamento vadovas, pakeitęs šiose pareigose dirbusį Vitalijų Rakovski.
 
Energijos taupymo sprendimus pagal ESCO modelį siūlančios įmonės „Energijos sprendimų centras“ valdybos nariais paskirti Vidmantas Salietis ir Jonas Rimavičius, pakeitę iki tol valdyboje dirbusius Dominyką Tučkų, „Lietuvos energijos“ valdybos narį ir Paulių Šimkūną „Lietuvos energijos“ Planavimo ir analizės departamento vadovą.
 
„Vilniaus kogeneracinės jėgainės“ valdyboje iki šiol dirbusį Mindaugą Keizerį, „Lietuvos energijos“ korporatyvinio valdymo vadovą, pakeitė Dominykas Tučkus.
 
Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos „EnePRO“ valdybos pirmininku išrinktas Darius Kašauskas, „Lietuvos energijos“ valdybos narys, o iki tol valdybai pirmininkavęs M. Keizeris paskirtas eiti valdybos nario pareigas.
 
Klientų aptarnavimo centrui „Gilė" paslaugas teikiančios „Elektroninių mokėjimų agentūros" stebėtojų tarybos nariais paskirti „Lietuvos energijos" valdybos narė ir Organizacinio vystymo direktorė Ž. Skibarkienė ir „Lietuvos energijos" planavimo ir analizės departamento vadovas Paulius Šimkūnas.
 
Suskystintų gamtinių dujų tiekimą užtikrinančios įmonės „Litgas“ valdybos nariu paskirtas Vidmantas Salietis, pakeitęs V. Rakovski, o nepriklausoma nare, po viešai skelbtos atrankos, išrinkta dr. Agnia Grigas. JAV gyvenanti lietuvių kilmės energetikos ir geopolitinių rizikų ekspertė, dirbanti tarptautinių santykių, politinės ekonomikos ir verslo plėtros srityse A. Grigas yra išleidusi kritikų vertinamas knygas, kuriose analizavo energetikos, gamtinių dujų, energetikos bei tarptautinių santykių Europoje tendencijas. Ji taip pat turi darbo informacinių technologijų bei finansų rinkose patirties. Agnia Grigas Oksfordo (JK) universitete yra įgijusi tarptautinių santykių mokslų daktarės laipsnį.
 
Visą informaciją apie „Lietuvos energijos“ įmonių valdybas ir jos narius galima rasti www.le.lt