Lietuviškai en English

„Lietuvos energija“ savo įmonėms ieško nepriklausomų stebėtojų tarybos ir valdybos narių

2017-01-24
Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ skelbia atranką į bendrovės Elektroninių mokėjimų agentūra (EMA) nepriklausomo stebėtojų tarybos nario bei „Lietuvos dujų tiekimo“ nepriklausomo valdybos nario pozicijas. Atrankos vykdomos siekiant užtikrinti veiksmingą ir skaidrią valstybės valdomų įmonių veiklą, taikant tarptautinius valdymo standartus, kuomet į bendrovių stebėtojų tarybas ir valdybas įtraukiami nepriklausomi nariai.
 
Potencialių kandidatų į nepriklausomo stebėtojų tarybos bei nepriklausomo valdybos nario pozicijas laukiama iki šių metų sausio 30 dienos imtinai. Sprendimą dėl kandidatų priims energetikos įmonių grupę valdančios bendrovės „Lietuvos energija“ Skyrimo ir atlygio komitetas. 
 
Elektroninių mokėjimų agentūra – tai finansinis tarpininkas tarp „Lietuvos energijos“ grupės įmonių – ESO, „Lietuvos dujų tiekimo“, „Energijos tiekimo“ ir kitų komunalinių paslaugų teikėjų. EMA apdoroja klientų vykdomus periodinius atsiskaitymus už komunalines ir kitas paslaugas. Nuo 2016 m. veiklą vykdanti bendrovė turi Lietuvos banko mokėjimo įstaigos licenciją, kuri suteikia teisę atlikti pinigų perlaidas. EMA šiuo metu teikia paslaugas manogile.lt portale.
 
Bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“ pagrindinė veikla apima gamtinių dujų pirkimą (importą) ir pardavimą klientams. Bendrovė dujas tiekia energetikos, pramonės, žemės ūkio įmonėms, smulkiojo komercinio sektoriaus vartotojams ir gyventojams.  Įmonė turi daugiau kaip 560 tūkst. klientų.
 
Stebėtojų tarybos bei valdybos narys gali būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės ar kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę.
 
Išsamiau apie Nepriklausomo valdybos narių kandidatūras galima skaityti čia:   
 
https://www.le.lt/index.php/karjera/darbo-pasiulymai/97