„Lietuvos energija“ elektros gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių padidino 21 proc.

2018-01-25
Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ 2017 metais padidino elektros energijos gamybos apimtis iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). Praėjusiais metais grupės valdomi AEI pajėgumai pagamino net 21 proc. daugiau elektros energijos, nei 2016 metais.
 
„Lietuvos energijos“ grupės įmonių valdoma Kauno hidroelektrinė kartu su 2016 metais įsigytais vėjų parkais Jurbarko raj. bei Estijoje iš viso pagamino 589,2 GWh elektros energijos. Tuo tarpu 2016 metais šis skaičius siekė 486 GWh. Pagamintos elektros energijos kiekis dėl ypač vandeningų metų ženkliai augo Kauno hidroelektrinėje – nuo 363 GWh iki 458,7 GWh. Tuo tarpu vėjų jėgainės pagamino 6 proc. daugiau – nuo 123 GWh iki 130,5 GWh. Bendras „Lietuvos energijos“ pagamintos energijos kiekis 2017 metais buvo 1277,1 GWh, tuo tarpu 2016 metais – 1493,9 GWh, o elektros energijos dalis, pagaminta iš AEI, išaugo nuo 33 iki 46 proc. 
 
„Investicijos į atsinaujinančius išteklius atitinka grupės strateginius tikslus ir kuria apčiuopiamą finansinę naudą įmonei. Matome, kad tiek pasauliniai susitarimai, tiek ir naujoji Lietuvos energetikos strategija numato aiškią energetikos vystymosi kryptį – per energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių plėtrą. Todėl ir toliau diferencijuosime energijos gamybos portfelį, nuosekliai plėsdami AEI gamybos pajėgumus, tuo pačiu prisidėdami prie tvarios energetikos plėtros šalyje“, - teigia „Lietuvos energijos“ gamybos ir paslaugų direktorius Dominykas Tučkus.
 
Šiuo metu „Lietuvos energijos“ grupė valdo 42,3 MW įrengtos galios vėjo elektrinių parkus, kurie per metus gali pagaminti apie 136 GWh elektros energijos – toks kiekis prilygsta Klaipėdos miesto gyventojų metiniam poreikiui. „Lietuvos energijos“ grupė taip pat vienintelė rinkoje siūlo „Žalią lietuvišką energiją“ – sertifikuotą elektros energiją, pagamintą Lietuvoje iš AEI Kauno hidroelektrinėje. Be jau veikiančių jėgainių, „Lietuvos energija“ taip pat vysto ir vėjo parko įrengimo projektą Kruonio HAE teritorijoje – 2017 metais buvo baigti parengiamieji darbai bei atliktas veiklos poveikio aplinkai vertinimas.