LE 2030: žalia, išmani, globali energetika Lietuvai sukurs 1,6 milijardo eurų grąžą

2018-05-23
LE 2030: žalia, išmani, globali energetika Lietuvai sukurs 1,6 milijardo eurų grąžą
Per ateinančius dvylika metų valstybės kapitalo energetikos bendrovė „Lietuvos energija“ planuoja iš esmės transformuotis: didins gamybos pajėgumus žaliojoje energetikoje, plėsis į tarptautines rinkas, kurs ir diegs inovacijas energetikos sektoriuje.  Visa tai įgyvendinant bus užtikrinta stabili grąža, kuri sieks 1,6 milijardo eurų per 2018-2030 metus ir išlaikyta geriausia kaina ir kokybė klientams.
 
„Visa apimanti šios patvirtintos strategijos idėja yra stabilios kapitalo grąžos Lietuvai užtikrinimas per veiklas, išvystytas užsienio rinkose. Džiaugiuosi, kad viena iš pažangiausių valstybės kapitalo įmonių Lietuvoje imasi didelio masto plėtros ir pristato konkrečius žingsnius, kaip tai pasieks. Inovacijos, atsinaujinanti energetika ir žalioji ekonomika – visų mūsų kryptis ateičiai“, – teigia finansų ministras Vilius Šapoka, kurio vadovaujama Finansų ministerija yra pagrindinė „Lietuvos energijos“ akcininkė.
 
Didžiausias dėmesys įgyvendinant naująją „Lietuvos energijos“ strategiją bus skiriamas tvariai plėtrai tarptautinėje rinkoje, atsinaujinančios energijos gamybos vystymui, kokybei ir efektyvumui bei skaidrumui. Strategija apima energetikos infrastruktūros, žaliosios generacijos plėtrą vystant globalų įmonės ir visos šalies konkurencingumą, komercinės organizacijos sukūrimą ir naujų energetikos paslaugų platformų bei energetikos technologijų kompetencijų centro išvystymą. Per tvarią plėtrą bus siekiama kokybės ir efektyvumo gerinant klientų aptarnavimą, infrastruktūros kokybę, toliau gryninant grupės veiklas, užtikrinant stabilią grąžą valstybei ir laikantis aukščiausių veiklos skaidrumo standartų. Naujosios strategijos įgyvendinimas „Lietuvos energijos“ grupei padės išlaikyti vienas geriausių energijos skirstymo paslaugų kainų Europos Sąjungoje.
 
„Lietuvos energijos“ planai auginti veiklą tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų, atneš sėkmę ne tik organizacijai, bet ir visai šaliai. Manome, kad „Lietuvos energija“ turi tam reikalingą potencialą ir pasiryžimą bei visas kompetencijas ir resursus įgyvendinti tokio dydžio projektus. Strategijoje iškelti ambicingi plėtros tikslai yra pamatuoti ir pasiekiami Lietuvos energetikos sektoriui dalyvaujant pasaulinėje energetikos transformacijoje“, – sako šiandien strategiją patvirtinusios „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras.
 
Lietuvos energetikos sistemos stiprinimas išliks vienas iš svarbiausių grupės tvarios plėtros prioritetų. Planuojama, jog per ateinančius metus įmonė užtikrins Lietuvos energetikos sistemos generacijos dalies pasirengimą sinchronizacijai. Didinant Lietuvos strateginės galios portfelį, bus išplėsta Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir pastatyta naujų energijos gamybos agregatų. Planuojama, jog grupės investicijos per 12 metų sieks 6 milijardus eurų. Didžioji dalis jų bus nukreipta į išmaniąją ir žaliąją energetiką. Skaičiuojama, kad pusė vertės, kurią sukurs „Lietuvos energijos“ grupė, bus uždirbta iš žaliosios energetikos, užsienio rinkose ir iš valstybės nereguliuojamų, komercinių veiklų.
 
„Tikime nauja, ambicinga „Lietuvos energijos” vizija – tapti globaliai konkurencinga energetikos bendrove, sukuriančia vertę Lietuvai. Tvari plėtra – esminis šios strategijos variklis. Plėsimės ne tik Lietuvoje, užkariausime naujus energetikos veiklos plotus artimiausiose šalyse, o vėliau ir likusioje Europoje. Pusė to, ką uždirbsime per dvylika metų bus uždirbta iš mūsų veiklos tarptautinėse rinkose ir sugrąžinta Lietuvai“, – sako Darius Maikštėnas, „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
 
Tarptautinės plėtros keliu nuo šiol eisianti „Lietuvos energija“ kurs aukštos pridėtinės vertės produktus ir paslaugas, savo žinias įdarbins kitose valstybėse, sukaupta patirtimi vystys naujus verslus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Planuojama, kad pusė dividendų, kuriuos grupė uždirbs 2030 metais bus gauta iš veiklos užsienyje, tokiu būdu valstybės biudžetas bus papildytas konkurencingose užsienio rinkose uždirbtu pelnu. „Lietuvos energija“ kurs ateities energetiką, darydama ją lengvą, nematomą, žalią, išmanią ir globalią.
 

Strategijos santrauka
 
Savos elektros gamybai – nauji generacijos pajėgumai

 
Lietuvos energetikos sistemos stiprinimas išliks viena svarbiausių grupės tvarios plėtros prioriteto strateginių krypčių. Planuojama, jog per ateinančius metus įmonė užtikrins Lietuvos energetikos sistemos generacijos dalies pasirengimą sinchronizacijai ir iki 2030 m. pasiruoš bei dalyvaus regioninėje rezervų rinkoje. Planuojama, kad strateginės galios portfelis Lietuvoje bus išlaikytas ir modernizuotas. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė bus išplėsta pastatant naujus agregatus, o senieji įrenginiai bus modernizuoti, tokiu būdu užtikrinant Lietuvos ir regiono strateginių gamybos galių stabilumą. „Vis tobulėjančios technologijos atsinaujinančių energetikos išteklių ir energijos saugojimo srityse sukuria plačias galimybes panaudoti „Lietuvos energijos“ potencialą bei sukauptą patirtį ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų“, – sako už infrastruktūrą ir plėtrą atsakingas valdybos narys Dominykas Tučkus.
 
Strategijos LE 2030 pagrindas – žalioji generacija
 
Kitas grupės tvarios plėtros elementas – žalioji generacija, kurios kryptis – atsinaujinančių energijos išteklių – vėjo,  saulės, biokuro ir atliekų – elektros energijos gamybos pajėgumų plėtra. Skaičiuojama, kad iki 2030 metų iš žaliosios energetikos gautas pelnas, prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudarys pusę visos grupės EBITDA rodiklio. „Naujoje „Lietuvos energijos“ strategijos perspektyvoje investuosime į žaliosios energetikos projektų plėtrą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, sausumoje ir jūroje“, – sako Darius Kašauskas valdybos narys, atsakingas už „Lietuvos energijos“ finansus.
 
Vystant žaliąją generaciją, planuojama nuosekli plėtra Lietuvoje, Baltijos bei Vidurio ir Rytų Europos regionuose įsigyjant veikiančias jėgaines bei vystant naujus projektus. Planuojama, kad bendra instaliuota žaliosios generacijos grupės projektų galia bus 3100 megavatų (MW), iš jų daugiau kaip pusė – vėjo, kita dalis – saulės, biokuro ir atliekų jėgainių pajėgumų. Tai pareikalaus beveik pusės planuojamų investicijų – 2,7 mlrd. eurų iki 2030 m. „Investuotojai palankūs mūsų žaliosios energetikos iniciatyvoms, todėl matome didžiulę prasmę įgyvendinti AEI projektus“, – sako D. Kašauskas. Žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, iki 80 proc. žaliosios generacijos pajėgumų plėtros bus įgyvendinta užsienyje, o grupės valdomose atsinaujinančių išteklių jėgainėse bus pagaminta iki 33 proc. viso Lietuvos elektros poreikio.
 
Prekyba energijos produktais ir paslaugomis išaugs 4 kartus
 
Naujų skaitmeninių sprendimų pritaikymas veikloje, siekiant užtikrinti geriausią klientų patirtį ir skirtingų paslaugų pasiūlymas klientams vienu metu – pagrindinis naujai kuriamos komercinės organizacijos tikslas. „Pasitelkdami globalioje rinkoje lyderiaujančius skaitmeninius sprendimus, savo klientams užtikrinsime aukščiausio lygio patirtį. Atliepdami klientų norą gauti skirtingas paslaugas „iš vienų rankų“, jas apjungsime ir teiksime greitai, paprastai bei patogiai. Paslaugas planuojame teikti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų – taip prisidėsime prie Lietuvos augimo“, – sako valdybos narys, atsakingas už komerciją ir paslaugas, Vidmantas Salietis.
 
Planuojama, jog 2030 m. „Lietuvos energijos“ prekybos elektra ir dujomis apimtys sieks 60 teravatvalanžių (TWh). 80 proc. komercinės organizacijos veiklos bus vystoma užsienyje. Komercinėje organizacijoje dominuos nereguliuojamos veiklos, visos Lietuvoje ir užsienyje teikiamos energetikos paslaugos bus prieinamos skaitmeniniais kanalais. Įtvirtinus „Lietuvos energijos“ prekės ženklo žinomumą tarptautinėje rinkoje, planuojama, kad pagal savo klientų pasitenkinimą organizacija pateks tarp 10 proc. geriausių panašią veiklą pasaulyje vykdančių įmonių.
 
Lietuva taps ateities energetikos paslaugų centru
 
Plečiant organizacijos veiklos sferas, orientuojamasi ir į naujosios energetikos dalį. Tai – inovatyvių technologijų pritaikymas ir investicijos į naujus energetikos verslus, turinčius didelį potencialą augti. Naujosios energetikos koncepciją sudaro paslaugų paketai, apimantys smulkiąją energijos gamybą, elektromobilių krovos tinklo valdymo paslaugas, paskirstytos energijos saugojimą bei vartojimo valdymą. Šioje srityje planuojama sukurti ir sėkmingai taikyti partnerystės modelius su kitomis industrijomis, kitais komunalinių ir plataus vartojimo paslaugų tiekėjais. 2030 m. naujosios energetikos vizija – nuosava IT platforma, leidžianti valdyti didelius smulkiųjų AEI generatorių, baterijų bei elektromobilių kiekius. Iki 2030 m. „Lietuvos energija“ virs naujos kartos energetikos industrijos katalizatoriumi ir energetikos technologijų kompetencijų centru, prisidedančiu prie globaliai keliamų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.
 
Akiratyje – tradicinės ir naujosios energetikos kompetencijų stiprinimas
 
Šių tikslų pasiekimui planuojama investuoti į savo žmones ir turimų kompetencijų stiprinimą, taip pat į talentų pritraukimą ne tik Lietuvoje. Tad sisteminis požiūris į turimų kompetencijų perorientavimą į naujas veiklos sritis, naujų įgijimą, lankstų komandų darbą, darbuotojo patirtį bei veiklos efektyvumą, bus mūsų strateginė organizacijos vystymo kryptys. „Šiandien esame ant tradicinės energetikos virsmo į naująją slenksčio. „Lietuvos energijos“ žmonės ne stebi šiuos procesus, o inicijuoja ir kuria šią transformaciją. Mes žinome, kaip tai padaryti, nes esame kompetentingi, greitai besimokantys, įgalinti ir technologiškai pažangūs. Jau dabar mąstome bei veikiame globaliai“, – teigia valdybos narė, atsakinga už organizacijos vystymą, Živilė Skibarkienė. Energetikos organizacijos plėtra į užsienio rinkas ir tarptautinės organizacijos kūrimas dirbant Lietuvoje suteiks prasmę esamiems ir būsimiems darbuotojams.
 
Strategija LE 2030