Kaip šiuolaikinė energetika prisideda prie oro taršos mažinimo?

2019-06-05
Kaip šiuolaikinė energetika prisideda prie oro taršos mažinimo?
Kasmet birželio 5-ąją yra švenčiama Pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Šiais metais Jungtinės Tautos kviečia atkreipti dėmesį į oro taršą, kurios mažinimas yra tiek įmonių, tiek kiekvieno žmogaus atsakomybė. Pramonė, transportas, namų ūkiai daro poveikį aplinkai, todėl siekiama kuo daugiau energijos išgauti iš atsinaujinančių ir vietinių energijos šaltinių. Žaliosios energijos vystymas ir sąmoningas bei efektyvus energijos vartojimas ne tik mažina sąskaitas, bet ir prisideda prie oro taršos mažinimo ir aplinkos saugojimo.
 
„Gali atrodyti, kad vienas žmogus nesumažins oro taršos, tačiau dėl bendro tikslo veikiantys žmonės ir įmonės gali labai svariai prisidėti prie to, kad visi kvėpuotume švaresniu oru. Žaliosios energetikos vystymas, panaudojant pažangiausias laikmečio technologijas, elektromobilių krovos tinklų plėtimas, visuomenės švietimas apie efektyvų ir pažangų energijos vartojimą – tai dalis „Lietuvos energijos“ veiksmų, kuriais yra mažinama oro tarša ir ateities kartoms išsaugoma aplinka. Svarbu žinoti, kad kiekvienas galime įprasti naudotis energijos ištekliais sąmoningai ir taupiai“, – sako „Lietuvos energijos“ grupės Darnaus vystymosi komunikacijos vadovas Valentas Neviera.
 
Šiuolaikinėje energetikoje jau dabar yra daromi veiksmai, kad būtų mažiau kenkiama orui:
  • Vystoma žalioji energetika – „Lietuvos energija“ didina elektros energijos gamybos pajėgumus iš vėjo, saulės, biokuro ir atliekų. Atsinaujinantys energijos šaltiniai padeda išvengti ar sumažinti išmetamų teršalų kiekius, mažina oro taršą ir saugo gamtos išteklius ateities kartoms.
  • Plečiami elektromobilių įkrovos tinklai. Nuo šių metų rudens Vilniuje pradės veikti 59 elektromobilių įkrovos stotelės, kurios bus lengvai pasiekiamos visuose mikrorajonuose. Tai didins elektromobilių populiarumą ir jų skaičius augs. Elektromobiliai bus įkraunami žaliąja energija, todėl transporto išmetamų į orą kenksmingų medžiagų kiekis mažės.
  • Kaune ir Vilniuje „Lietuvos energija“ stato kogeneracines jėgaines, kurios po rūšiavimo likusias nepavojingas atliekas vers šilumos ir elektros energija. Mažės ne tik šilumos gamybos kainos, bet ir atliekų kiekis sąvartynuose, kur susidarantis metanas ypač kenkia atmosferai.
  • Visuomenė yra šviečiama apie efektyvų ir sąmoningą energijos vartojimą, skatinama energijos išteklius vartoti atsakingai. Energetikų dieną pradėta iniciatyva „Pradėk nuo savęs“, kuria visuomenė yra raginama „įjungti“ sąmoningumą, stebėti savo veiksmus ir elgesį bei galvoti kaip energijos išteklius vartoti taupiai ir efektyviai. Tai turi įtakos ne tik mažesnėms sąskaitoms, bet ir geresnei oro kokybei.
  • Įmones ir organizacijas efektyviai vartoti energiją skatina ESO iniciatyva įkurtas Pažangios energijos klubas. Jo nariai jau sutaupė 1,57 TWh elektros energijos. Įmonės džiaugiasi mažesnėmis sąskaitomis ir savo indėliu į švaresnę aplinką.
Pasaulinė aplinkos apsaugos diena buvo pradėta minėti 1972 metais Stokholme įvykus pirmajai JTO konferencijai, skirtai aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Šios dienos proga turime galimybę rimčiau pažvelgti į aplinkos problemas ir kovos su jomis būdus.