Bus renkamos naujos ESO ir LEG stebėtojų tarybos

2018-03-07
„Lietuvos energijos“ įmonių grupei priklausančios dukterinės įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir „Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) kovo pabaigoje šaukia eilinius visuotinius akcininkų susirinkimus, kurių metu, be kita ko, bus atšauktos stebėtojų tarybos bei išrinktos naujosios.
 
Kovo 26 d. įvyksiančio LEG visuotinio akcininkų susirinkimo metu bus siūloma atšaukti visus dabartinės stebėtojų tarybos narius – „Lietuvos energijos“ korporatyvinio valdymo vadovą Mindaugą Keizerį ir „Lietuvos energijos“ valdybos narį Dominyką Tučkų. To paties susirinkimo metu planuojama į LEG stebėtojų tarybą, kaip akcininko atstovus, išrinkti „Lietuvos energijos“ valdybos narius Dominyką Tučkų ir Živilę Skibarkienę. Įvykus anksčiau skelbtai LEG stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atrankai, visuotinio akcininkų susirinkimo metu planuojama patvirtinti ir nepriklausomo stebėtojų tarybos nario kandidatūrą. Šias pareigas siūloma eiti Rimgaudui Kalvaičiui, kuris šiuo metu dirba įmonės „Technology Competence Center“ vadovu, o anksčiau yra vadovavęs įmonių grupei „BOD Group“. 
 
Kovo 30 d. įvyksiančio ESO visuotinio akcininkų susirinkimo metu taip pat siūloma atšaukti visą dabar veikiančią stebėtojų tarybą, kurią sudaro „Lietuvos energijos“ Organizacinio vystymo tarnybos direktorė Ilona Daugėlaitė ir nepriklausomas stebėtojų tarybos narys Petras Povilas Čėsna. To paties susirinkimo metu planuojama į ESO stebėtojų tarybą, kaip akcininko atstovus, išrinkti „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininką ir generalinį direktorių Darių Maikštėną bei valdybos narį, finansų ir iždo direktorių Darių Kašauską. Artimiausiu metu bus skelbiama atranka į nepriklausomo ESO stebėtojų tarybos nario pareigas.
 
Šių metų vasario 1 d. suformavus naująją „Lietuvos energijos“ valdybą, per kovo mėnesį planuojama atnaujinti ir kitų grupės įmonių valdybas. Keičiantis kai kurių grupės įmonių vadovų komandoms, bus reikalinga peržiūrėti ir valdybų sudėtis.