Lietuviškai en English

Atsistatydino „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius

2017-09-08
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 5 dalimi,  „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius Misiūnas 2017-09-08 pateikė rašytinį pranešimą dėl atsistatydinimo iš bendrovės generalinio direktoriaus pareigų bendrovės Stebėtojų tarybai ir jos akcininkui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.
 
Apie tolesnius veiksmus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.