Gerojo valdymo indekse – aukščiausias įvertinimas „Lietuvos energijai“

2018-01-04
„Lietuvos energija“ ketvirtus metus iš eilės pripažinta pažangiausia valstybės valdoma įmone. Valdymo koordinavimo centro (VKC) paskelbtame valstybės valdomų įmonių (VVĮ) gerojo valdymo indekse „Lietuvos energija“ vienintelė iš visų VVĮ gavo aukščiausią A+ įvertinimą.
 
Palankiausiai energetikos įmonių grupė buvo įvertinta už skaidrumą, strateginį planavimą ir įgyvendinimą, taip pat už taikomus tarptautinius apskaitos standartus, socialinės atsakomybės ataskaitas ir metinius pranešimus bei pasiektus aukštus grąžos rodiklius. Paskelbtame indekse įvertinta 2016 m. valstybės valdomų įmonių veikla.
 
„Sudarant indeksą valstybės valdomos įmonės vertinamos pagal atitikimą nacionaliniams bei tarptautiniams gerojo valdymo standartams ir kriterijams, EBPO bei kitoms gerojo valdymo praktikoms. Tikiuosi, kad šis įvertinimas prisidės prie teigiamo EBPO ir kitų tarptautinių institucijų vertinimo Lietuvos atžvilgiu. Sieksime, kad pažangus ir skaidrus valdymas ir toliau išliktų kertine mūsų grupės kasdienio darbo dalimi“, – teigia „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.
 
Ataskaitoje pažymima, kad „Lietuvos energijai“ aukštas įvertinimas skirtas už nepriklausomumo principų įgyvendinimą: savo stebėtojų taryboje bendrovė turi nepriklausomų narių ir yra išsirinkusi nepriklausomą stebėtojų tarybos pirmininką. Taip pat „Lietuvos energija“ išliko vienintele VVĮ, vertinimo laikotarpiu turėjusia visus tris Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomenduojamus komitetus: Skyrimo ir atlygio, Audito bei Rizikų valdymo.
 
VKC, kuris prižiūri valdymo ir skaidrumo principų įgyvendinimą VVĮ, ataskaitoje skelbiama, kad energetikos sektoriaus įmonės fiksavo aukštus nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodiklius, taip reikšmingai pakeldamos viso valstybės valdomų įmonių portfelio rezultatus. „Lietuvos energijos“ ROE 2016 m. siekė daugiau kaip 10 proc. ir viršijo valstybės nustatytą ROE lygį (5,7 proc.).
 
„Lietuvos energija“ vadovaujasi pažangiausia nacionaline ir tarptautine praktika, EBPO rekomendacijomis, NASDAQ valdymo kodeksu, „Baltic Institute of Corporate Governance“ (BICG) gairėmis valstybės valdomoms įmonėms. Savo socialinę atsakomybę „Lietuvos energija“ grindžia Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) principais, tuo pačiu prisidėdama prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.