VKEKK nustatė kitų metų skirstymo paslaugos kainų viršutines ribas

2018-10-17
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) šiandien patvirtino „Energijos skirstymo operatoriaus" (ESO) elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutines ribas 2019 m.
 
 
2019 m. patvirtinta kainos viršutinė riba, ct/kWh be PVM
2018 m. patvirtinta kainos viršutinė riba, ct/kWh be PVM
Kainos pokytis, %
Elektros energijos skirstymas vidutinės įtampos tinklais
0,862
0,798
8,0%
Elektros energijos skirstymas žemos įtampos tinklais
1,871
1,716
9,0%
 
 
Elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba, palyginus su 2018 m., didėja 8 proc., o žemos įtampos tinklais – 9 proc.
 
Reikšmingą įtaką elektros energijos skirstymo paslaugų kainų pokyčiams turėjo sprendimas žemės savininkams kompensuoti už jų sklypuose įrengtas elektros linijas ar kitą tinklo įrangą. Iš viso planuojamos servitutų sąnaudos kitąmet sieks 13 mln. eurų.
 
Prie skirstymo įkainių viršutinės ribos pokyčių taip pat prisideda 20 proc. išaugusi elektros rinkos kaina – dėl to auga ir ESO technologinėms reikmėms naudojamos elektros energijos įsigijimo sąnaudos. Jos, prognozuojama, kitąmet bus 7 mln. didesnės nei šiemet.
 
VKEKK Bendrovei 2019 m. nustatytas leistinas pajamų lygis skirstymo paslaugų vidutinės įtampos tinklais sudaro 86,1 mln. eurų (2018 m. – 75,6 mln. eurų), žemos įtampos tinklais – 125 mln. eurų (2018 m. – 108,4 mln. eurų).
 
Suprasdama svarbą suderinant investicijų poreikį tinklo atnaujinimui ir jo patikimumui užtikrinti su optimaliais infrastruktūros kaštais kiekvienam energijos vartotojui bei atsižvelgiant į didėjančias elektros didmeninės rinkos kainas, ESO ir toliau sieks optimaliais kaštais užtikrinti ne tik tinklo modernizavimą ir patikimumą, bet ir investuoti į išmanumo didinimą bei skaitmenizaciją.