Valstybinė darbo inspekcija baigė ESO darbuotojo žūties aplinkybių tyrimą

2018-06-19
Valstybinė darbo inspekcija baigė 2018 m. vasario mėn. Skuodo rajone įvykusio nelaimingo atsitikimo, kai nuo elektros smūgio mirė operatyvinės brigados darbuotojas, tyrimą. Nelaimė tuomet įvyko bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) darbuotojams transformatorinėje atliekant izoliatorių keitimo darbus.
 
Ištyrus įvykio aplinkybes konstatuota, kad nelaimingas atsitikimas įvyko dėl darbuotojams privalomų vykdyti saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų bei nustatytos darbo tvarkos  pažeidimų: tinkamo veiksmų nesuderinimo su budinčiu dispečeriu, neleistino darbo vietos išplėtimo, neatlikto įtampos nebuvimo patikrinimo ir įrenginių, prie kurių buvo dirbama, neįžeminimo.
 
„Dar kartą reiškiame gilią užuojautą žuvusio kolegos artimiesiems. Darbų sauga mūsų bendrovėje buvo ir toliau išliks didžiausiu prioritetu. Kviečiu visus ESO darbuotojus ir rangovus prisidėti stiprinant saugaus darbo kultūrą ir užtikrinant, kad tokie itin skaudžius išgyvenimus sukeliantys įvykiai bendrovėje nepasikartotų“, – sako Dalia Andrulionienė, ESO valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė.
 
Siekdama pabrėžti saugaus darbo svarbą, ESO šiais metais dar daugiau dėmesio skiria darbuotojų instruktavimui, parengė Saugos kultūros programą ir numatė priemones, padėsiančias stiprinti saugaus elgesio darbe įprotį ir maksimaliai sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių.
 
Bendrovė kelia tikslą, kad visi pavojingus darbus atliekantys darbuotojai apie saugaus darbo reikalavimus būtų instruktuojami kasryt. Tuo pačiu ESO tobulina darbų organizavimo procesus, siekdama dar griežtesnės tinklo stebėsenos ir užduočių kontrolės.
 
Pastebėjus netinkamai ar nesilaikant saugos reikalavimų atliekamus darbus prie ESO priklausančių elektros įrenginių, prašome apie tai pranešti bendrovei. Tai padaryti galima ESO pasitikėjimo linijos telefonu nr. 1802, el. paštu pasitikejimolinija@eso.lt arba užpildant formą ESO svetainėje (nuoroda). Konfidencialumą garantuojame.