Tęsiamas pasiruošimas darbui izoliuoto tinklo režimu: įvertintos Elektrėnų ir Kruonio elektrinės

2019-02-15
„Lietuvos energijos gamybos“ valdomame Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloke (KCB) atlikti bandymai, kuriais siekta įvertinti elektrinės pasirengimą dalyvauti pirminiame Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo „salos“ režimu etape. Praėjusią savaitę analogiški bandymai įvykdyti Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (KHAE).

Vykstant aktyviam trijų Baltijos šalių energetikos sistemų paruošimui dirbti „salos“ režimu, bandymus svarbiausiuose šalies energetinės infrastruktūros objektuose inicijavo perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ kartu su Lietuvos energetikos institutu. Bandymai vykdomi pagal Europos perdavimo sistemos operatorių asociacijos ENTSO-E nurodytus reikalavimus.

„Nepaisant atidėto Baltijos šalių darbo „salos“ režimu bandymo, intensyviai tęsiame paruošiamuosius darbus. Džiaugiamės, kad pavyko sėkmingai įvertinti KHAE hidroagregatų ir KCB pasirengimą. Pirminiais vertinimais, elektrinių darbo techniniai parametrai atitinka ENTSO-E reikalavimus. Pagal suderintas programas, vasario 15 dieną bandymai planuojami ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje, vėliau juos vykdysime Elektrėnų komplekso 7-ajame ir 8-ajame blokuose“, – sako laikinai „Lietuvos energijos gamybos“ generalinio direktoriaus pareigas einantis gamybos direktorius Darius Kucinas.

Kaip buvo pranešta anksčiau, birželio 8 d. planuotas visų Baltijos šalių elektros sistemų darbo „salos“ režimu bandymas buvo atidėtas Estijos ir Latvijos iniciatyva. Šiuo metu vyksta diskusijos dėl alternatyvaus bandymų laiko.