Lietuviškai en English

„Lietuvos energija“ įdarbins skaitmenines technologijas vertės kūrimui

2017-05-11
Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“, siekdama kurti patogesnes paslaugas klientams bei didinti veiklos efektyvumą, patvirtino skaitmeninės transformacijos strategiją „LE 4.0”. Ja siekiama, kad įmonių grupė taptų organizacija, efektyviai įdarbinančia pažangias skaitmenines technologijas kasdieniame darbe.
„Pasaulinė praktika rodo, kad skaitmenizacijos atnešama nauda yra akivaizdi visoje vertės grandinėje – nuo patogesnių paslaugų klientui iki didesnio organizacijų efektyvumo ir augančių pajamų. Skaitmeninė transformacija leis kurti geresnę ir patogesnę patirtį klientams, kurti naujus produktus ir paslaugas, didinti ir diversifikuoti savo pajamų srautus. Pažangių technologijų taikymo dėka kursime lankstesnę ir efektyvesnę organizaciją, skatinsime atvirą požiūrį į naujas idėjas ir inovacijas“, - teigia „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.
Strategijos dokumentas nubrėžia šešias kryptis, kuriomis remsis „Lietuvos energijos“ skaitmeninė transformacija: (1) Skaitmeniniai sprendimai; (2) Skaitmeniniai procesai; (3) Skaitmeninės paslaugos; (4) Skaitmeninis santykis su klientu; (5) Skaitmeninis turtas; (6) Skaitmeninė darbo aplinka.
Šios kryptys orientuotos į vertės klientui didinimą diegiant išmanias paslaugas ir kuriant patogesnį aptarnavimą. Lankstesnė ir efektyvesnė organizacija leis atsižvelgti į kiekvieno kliento individualius poreikius ir prisitaikyti prie greitai besikeičiančios aplinkos. Išugdytų skaitmeninių įgūdžių dėka „Lietuvos energijos“ darbuotojai galės kokybiškai naudoti turimus skaitmeninius įrankius ir diegti naujus, efektyviai dalintis žiniomis.
Siekiant sėkmingai įgyvendinti įmonių grupės skaitmeninę transformaciją, strategijoje išskiriamos trys būtinosios sąlygos: (1) Patikimi ir realiu laiku pasiekiami duomenys; (2) Skaitmeninių gebėjimų ugdymas; (3) Greita IT funkcija. Šių sąlygų užtikrinimas sudarys prielaidas įgyvendinti strategijoje keliamus tikslus.
Skaitmeninė transformacija „LE 4.0“ prisidės prie „Lietuvos energijos“ strateginio tikslo iki 2020 metų padvigubinti grupės vertę.