Lietuviškai en English

Išrinktas naujas „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos narys

2017-01-10
2017 m. sausio 6 d. įvykusiame „Lietuvos energijos gamybos“ stebėtojų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas į Bendrovės valdybą nuo šios dienos iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Mindaugą Gražį.
 
Bendrovės valdyboje M. Gražys kuruos verslo vystymo sritį. Jis bus atsakingas už pardavimų strategijos bei ilgalaikių santykių su klientais palaikymo strategijos formavimą. Taip pat teiks ir koordinuos sprendimus, kuriais bus siekiama didinti Bendrovės teikiamų paslaugų konkurencingumą, tobulinti ir efektyvinti procesus.
 
Informatikos inžinerijos bakalauro laipsnį Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijęs M. Gražys pastaruoju metu dirbo „KG Constructions“, UAB, pardavimų direktoriumi. Prieš tai daugiau nei dešimt metų dirbo „Staticus“ įmonių grupėje, vadovavo pardavimų padaliniams. 2010 – 2014 m. M. Gražys vadovavo įmonei „Staticus Sverige“, AB, ėjo įmonės valdybos nario pareigas.
 
Naujas narys į Bendrovės valdybą buvo renkamas po to, kai 2016 m. gruodžio 23 d. Bendrovė gavo valdybos nario Adomo Birulio pranešimą dėl atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos nario pareigų nuo sausio 6 d. Bendrovė apie tai pranešė 2016 m. gruodžio 23 d. pranešime apie esminį įvykį.
 
Išrinkus naują narį, Bendrovės valdyboje toliau dirbs keturi nariai: Eglė Čiužaitė (valdybos pirmininkė), Darius Kucinas (kuruoja elektros ir šilumos energijos gamybos valdymą), Mindaugas Kvekšas (atsakingas už finansus ir administravimą) ir Mindaugas Gražys (verslo vystymas).