Lietuviškai en English

Išbandytas tretinio galios rezervo paslaugos teikimas

2017-01-06
Sausio 6 dieną lygiai vidurnaktį elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ nurodymu bandomajam paleidimui buvo aktyvuotas „Lietuvos energijos gamybos“ (LEG) valdomos rezervinės elektrinės 7-asis blokas. Nuo 2017 m. sausio 1 d. juo užtikrinama tretinio aktyviosios galios rezervo paslauga gamyboje, pagrindiniu kuru naudojant mazutą.
 

„Bandymas parodė, kad esame pasiruošę patikimai teikti rezervo paslaugas ir tai darysime efektyviai. Nors paleidimą apsunkino speigas, paleistas įrenginys pasiekė sistemos operatoriaus reikalaujamą galią. Esame paskaičiavę, kad mūsų  teikiama tretinio galios rezervo paslauga sutaupys 10,4 mln. eurų elektros vartotojams“, - sako Eglė Čiužaitė, LEG valdybos narė ir generalinė direktorė.

 

Pagal „Litgrid“ parengtą tretinio galios rezervo teikimo paslaugos patikrinimo programą, bandymas įvyko, teikiamos rezervo paslaugos užsakytas 224 MW kiekis buvo pasiektas. Įgyvendinimo eigą prižiūrėjo „Litgrid“ bei Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai. „Litgrid“ atliks bandymo rezultatų analizę ir išvadas pateiks kitos savaitės pradžioje.

 

Atliekant bandymą termometrų stulpeliai Elektrėnuose fiksavo 20 laipsnių šaltį. Toks speigas apsunkina mazutu kūrenamų blokų paleidimo sąlygas, labiausiai dėl sulėtėjusios šio kuro cirkuliacijos sistemose.

 

Esant poreikiui, LEG yra pasiruošusi aktyvuoti ir 8-ąjį savo bloką, tretinio rezervo paslaugą 260 MW galia galintį teikti dviem kuro rūšimis - mazutu ir dujomis.