ESO mažina gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą

2018-10-26
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) patvirtino mažesnę „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą - 5,32 Eur už MWh (be PVM) arba 3,6 proc. mažesnę. Šiuo metu gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba - 5,52 Eur/MWh (be PVM). 

Nustatydama mažesnes viršutines kainų ribas 2019 - 2023 m, VKEKK įvertino ženkliai efektyvesnę ESO veiklą ir mažėjančias reguliuojamos veiklos sąnaudas.
 
„Efektyvinant veiklą ir stiprinant elektros bei dujų skirstomųjų tinklų sujungimo sinergiją, tai atliepia ir ESO veikos sąnaudų mažėjimą. Naudą pajunta visi ESO klientai – gamtinių dujų skirstymo viršutinė kainos riba mažėja treti metai iš eilės arba trečdaliu – nuo 7,92 Eur/MWh iki 5,32 Eur/MWh. Džiaugiamės, kad prie kainų mažėjimo prisideda ir nuo 2016 m. stabilizavęsis gamtinių dujų suvartojimo lygis“, – sako ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

ESO valdyba, atsižvelgdama į nustatytą kainos viršutinę ribą, artimiausiu metu priims sprendimą dėl konkrečių gamtinių dujų skirstymo kainų, galiosiančių nuo 2019 m. sausio 1 d., dydžio, kurios derinimui bus pateiktos VKEKK.
 
VKEKK siūlo kitiems metams ESO nustatyti 7,44 teravatvalandės (TWh) skirstomų gamtinių dujų metinį kiekį, o metines skirstymo veiklos pajamas – 39,59 mln. eurų. Galutinius dujų tarifus, įvertinus dujų perdavimo, skirstymo, Klaipėdos SGD terminalo išlaikymo kaštus vartotojams, VKEKK turėtų patvirtinti iki lapkričio pabaigos.