Lietuviškai en English

ESO dirbo efektyviau ir mažino paslaugų kainas

2017-05-15
Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdoma elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 2017 metus pradėjo sumažinusi paslaugų kainas klientams. Nuo 2017-ųjų sausio elektros kaina gyventojams sumažėjo vidutiniškai 5 proc. Tuo tarpu gamtinių dujų skirstymo paslaugos kaina šiemet mažėjo pirmą kartą nuo 2012-ujų.
 
Palankesnes kainas klientams leidžia užtikrinti toliau augantis ESO veiklos efektyvumas. Bendrovės veiklos sąnaudos per 2017 m. pirmąjį ketvirtį siekė 21,7 mln. eurų – 3,2 mln. eurų arba 12,6 proc. mažiau nei 2016 m. sausio-kovo mėnesiais, kai jos siekė 24,9 mln. eurų.
 
„2017-uosius pradėjome sumažinę paslaugų kainas. Toliau ieškome priemonių didinti veiklos efektyvumą ir taupyti veiklos sąnaudas, nes tai turi tiesioginę įtaką paslaugų kainoms ir kuria papildomą vertę klientams“, – sakė ESO valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Dalia Andrulionienė.
 
ESO grynasis pelnas 2017 m. sausio-kovo mėnesiais siekė 28,5 mln. eurų ir buvo 7,5 proc. mažesnis nei tuo pat metu 2016 m., kai jis siekė 30,8 mln. eurų. Grynasis pelnas mažėjo dėl mažesnių pajamų.
 
ESO pajamos 2017 m. sausio-kovo mėnesiais siekė 168,5 mln. eurų ir buvo 7,6 proc. mažesnės nei 2016 m. atitinkamu laiku, kai jos siekė 182,5 mln. eurų. Pajamos sumenko dėl nustatytų mažesnių elektros energijos persiuntimo bei visuomeninio tiekimo, taip pat gamtinių dujų skirstymo kainų ESO klientams.
 
Šiemet sausio-kovo mėnesiais ESO klientams paskirstė 2,455 mlrd. kWh elektros energijos ir 2,8 mlrd. kWh gamtinių dujų – atitinkamai 3,4 proc. daugiau ir 2,9 proc. mažiau nei tuo pat metu 2016 metais.
 
Per tris šių metų mėnesius ESO investicijos į elektros ir gamtinių dujų skirstomuosius tinklus siekė 23,175 mln. eurų – 28,4 proc. daugiau nei sausio-kovo mėnesiais 2016 m., kai investuota 18,053 mln. eurų. Didžiausia dalis investicijų – 12,412 mln. eurų – teko elektros skirstymo tinklo atnaujinimui. Investicijos į elektros tinklo atnaujinimą leido pagerinti paslaugų kokybę daugiau kaip 11 tūkst. klientų.
 
2017 m. sausio-kovo mėnesiais ESO uždirbo 45,1 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 7,8 proc. mažiau  nei 2016 m. tuo pat metu, kai EBITDA buvo 48,9 mln. eurų.  Koreguota EBITDA* palyginamuoju laiku padidėjo 9,7 proc. iki 46,9 mln. eurų dėl įgyvendintų bendrovės investicijų.
 
Elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos per  tris šių metų mėnesius siekė 101,7 mln. eurų ir buvo 6,5 proc. mažesnės nei atitinkamu laiku 2016 metais. Tam didžiausią įtaką turėjo mažesnė elektros energijos įsigijimo kaina. 
 
Su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) per 2017 m. tris mėnesius vienam vartotojui siekė 22,52 minutes ir, lyginant su 2016 m. tuo pat metu, sumažėjo 13,45 minutėmis (2016 m. trijų mėnesių SAIDI sudarė 35,97 min.).  Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka per 2017 m. tris mėnesius siekė 0,23 karto – 0,05 karto mažiau nei 2016 m., kai jis buvo 0,28 karto. 
 
ESO akcijos kotiruojamos Nasdaq Oficialiajame prekybos sąraše. „Lietuvos energija“ valdo 94,98 proc. ESO akcijų, likusiomis bendrovės akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje.
*Bendrovė pakoregavo EBITDA skirtumu tarp faktinio ataskaitinio bei ankstesniais laikotarpiais uždirbto pelno ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) atitinkamiems laikotarpiams nustatytos leistinos investicijų grąžos. Skirtumas susidarė dėl Bendrovės efektyvesnės veiklos ir kitų veiksnių.
Bendrovė nevertina Komisijos nustatyto skatinamojo mechanizmo įtakos koreguotai EBITDA, pagal kurį 2016 ir 2017 metų leistina investicijų grąža gali būti papildomai padidinta dėl veiklos efektyvumo, kurį Bendrovė turės pagrįsti Komisijai.