Lietuviškai en English

Dujų tiekimo patikimumui užtikrinti Druskininkuose bus įrengta pirmoji Lietuvoje SGD stotelė

2017-02-03
Elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), siekdama užtikrinti  patikimą gamtinių dujų tiekimą Druskininkuose, ketina įrengti suskystintų gamtinių dujų (SGD) išdujinimo stotelę. Pirmoji Lietuvoje SGD išdujinimo stotelė leis reikšmingai padidinti gamtinių dujų tiekimo patikimumą ir saugumą, nes Druskininkuose esantis tinklas nėra sujungtas su Lietuvos gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistema.
 
Vasario 3 d. viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbtas viešasis pirkimo konkursas SGD išdujinimo stotelei įrengti. Konkursą laimėjęs rangovas turės atlikti SGD išdujinimo stotelės projektavimo, įrangos pirkimo ir statybos darbus, pasirūpinti reikalingos infrastruktūros įrengimu.
 
Į stotelę SGD bus atgabenamos autocisternomis, išdujinamos ir patiekiamos į gamtinių dujų skirstymo sistemą, per kurią pasieks galutinius ESO klientus. Preliminariai numatoma, jog SGD išdujinimo stotelės talpa sudarys ne mažiau kaip 78 m³. Po išdujinimo proceso klientams paskirstomų gamtinių dujų kiekis sudarytų apie 47 tūkst. m³ – tokio kiekio pakaktų nuo 1 iki 20 dienų dujomis aprūpinti druskininkiečius, priklausomai nuo poreikių.
 
„Projekto tikslas – užtikrinti maksimalų dujų tiekimo patikimumą ir saugumą Druskininkuose, kur šiuo metu gamtinių dujų skirstymo tinklas nėra sujungtas su perdavimo ar skirstymo sistema. Tai yra didelės svarbos projektas, mes dėsime visas pastangas pasirūpinti savo klientų interesais ir įgyvendinti šį projektą iki ateinančio šildymo sezono“, – sakė ESO generalinė direktorė Dalia Andrulionienė.
 
Panašios SGD išdujinimo stotelės veikia Estijoje ir Lenkijoje – ESO specialistai domėjosi šių projektų įgyvendinimo gerąja patirtimi, kurią sieks pritaikyti įgyvendinant Druskininkų projektą.
 
Energetikos ministerijos patvirtintame „Nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams užtikrinimo 2016–2017 metų veiksmų plane“ numatyta, jog SGD išdujinimo įrenginys yra būtinas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą, saugų ir patikimą  gamtinių dujų tiekimą Druskininkų savivaldybės vartotojams. 
 
ESO 2016 metų lapkričio 29 dieną įsigijo Druskininkų savivaldybėje esančią gamtinių dujų skirstymo sistemą, o nuo lapkričio 1 dienos, kai veiklą nutraukė buvęs dujų tiekėjas, vykdo garantinę dujų tiekimo veiklą.
 
Gamtinės dujos tiekiamos 2674 privatiems ir 9 verslo klientams. Gamtinių dujų skirstymo sistema Druskininkuose nėra sujungta su Lietuvos gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistema, gamtinės dujos čia tiekiamos iš Gardino (Baltarusija) apskrities. Gamtinių dujų skirstymo paslaugą iki Druskininkų miesto teikia bendrovė „Intergas“, o gamtines dujas tiekia „Haupas“ iš Rusijos.
 
Galutinius vartotojus Druskininkų savivaldybės teritorijoje gamtinės dujos pasiekia per ESO valdomą skirstomųjų dujotiekių sistemą, besitęsiančią apie 25 km.