Antrieji ESO metai: rekordinės investicijos ir toliau mažėjančios paslaugų kainos

2018-02-28
Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdoma elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) antruosius veiklos metus baigė rekordinėmis – 51,6 proc. – didesnėmis nei užpernai investicijomis elektros ir dujų tinklams plėsti ir modernizuoti. Toliau mažinamos sąnaudos ir efektyvesnė veikla prisidėjo prie mažesnių paslaugų kainų klientams – ne pirmus metus iš eilės mažėjo ir gamtinių dujų skirstymo, ir elektros energijos kainos gyventojams.
 
„Antrieji bendrovės veiklos metai pirmiausia buvo skirstomųjų tinklų modernizavimo ir investicijų metai. Atnaujindami elektros tinklą, nutiesėme daugiau nei 2300 kilometrų požeminių kabelių, toliau diegėme išmaniojo tinklo priemones, kurios gyventojams ir verslui užtikrina patikimesnį, saugesnį ir šiuolaikiškesnį energijos tiekimą“, – sako ESO valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Dalia Andrulionienė.
 
ESO vadovės teigimu, antruosius ESO veiklos metus galima vadinti ir klientų aptarnavimo gerinimo metais. Vis daugiau žmonių renkantis bendravimą internetu, pernai sukurtas interaktyvus gedimų žemėlapis, kuriame realiu laiku galima matyti elektros tiekimo sutrikimus bei užregistruoti naują gedimą. Patobulintas ir gyventojų informavimas SMS žinutėmis bei el. laiškais, pristatytas nemokamas elektros gedimų registravimo numeris 1852. Be įprastų paslaugų pernai klientams pradėtos teikti ir naujos – elektros ir dujų vidaus tinklo įrengimas, „Elektrikas į namus“, „Dujininkas į namus“, pasiūlytos įvairių spalvų elektros apskaitos spintos, infrastruktūros nuoma.
 
Neaudituotais duomenimis, ESO pajamos pernai siekė 612,3 mln. eurų ir buvo 5,8 proc. mažesnės nei 2016 metais, kai siekė 650,1 mln. eurų. Pajamos sumažėjo dėl nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų klientams.
 
Grynasis pelnas 2017 metais siekė 77,6 mln. eurų ir buvo 16,2 proc. mažesnis nei užpernai, kai jis buvo 92,5 mln. eurų. Grynojo pelno sumažėjimą lėmė mažesnės pajamos.
 
Koreguota EBIDTA* pernai buvo 150,9 mln. eurų ir 8,6 proc. viršijo 2016 metų rezultatus. Padidėjimą lėmė efektyvesnė įmonės veikla ir didesnės investicijos į tinklų modernizavimą bei plėtrą. 
 
Bendrovės veiklos sąnaudos 2017 metais siekė 94,7 mln. eurų – 3,9 proc. mažiau nei 2016 metais, kai jos buvo 98,6 mln. eurų.
 
Per antrus veiklos metus bendrovė į dujų ir elektros skirstomuosius tinklus investavo 226,2 mln. eurų – net 51,6 proc. daugiau nei užpernai, kai modernizacijai ir plėtrai buvo skirta 149,2 mln. eurų. Didžiausia dalis investicijų teko elektros skirstymo tinklui modernizuoti.
 
Reikšmingos įtakos elektros skirstymo tinklo darbui pernai turėjo dažnesni permainingų orų sukelti stichiniai gamtos reiškiniai. Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam klientui (SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka pernai siekė 1,32 karto ir nežymiai pakito nuo užpernai, kai siekė 1,25 karto.
 
Su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) 2017 metais vienam klientui siekė 137,8 minutės ir, lyginant su 2016 metais, sutrumpėjo net 35,1 minutėmis (2016 metų SAIDI sudarė 172,9 min.). Gerokai sutrumpėjusį rodiklį lėmė operatyvesnis gedimų šalinimas.
 
ESO akcijos kotiruojamos Nasdaq Oficialiajame prekybos sąraše. „Lietuvos energija“ valdo 94,98 proc. ESO akcijų, likusios bendrovės akcijos kotiruojamos vertybinių popierių biržoje.
 
*Bendrovės EBITDA ir grynojo pelno rezultatai yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.