„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Apie bendrovę

Apie bendrovę

„Lietuvos energijos gamyba“, AB - elektros ir šilumos energijos gamybos įmonė. „Lietuvos energijos gamybai“ priklausantys elektros energijos gamybos padaliniai: Elektrėnų kompleksas su rezervine elektrine ir kombinuoto ciklo bloku, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė bei Vilniaus termofikacinė elektrinė Nr. 3. Elektrėnų komplekse pastatytoje biokuro katilinėje bendrovė gamina šilumos energiją Elektrėnų gyventojų ir verslo organizacijų bei savo reikmėms. 
 
Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d.
 
„Lietuvos energijos gamybos“ įstatinis kapitalas yra lygus 187 920 762,41 Eur.
 

Pagrindiniai akcininkai

Akcininkai
Akcininkų balsai
„Lietuvos energija", UAB
96,82 %
Smulkieji akcininkai
3,18 %
Įmonės tinklalapis

Akcijos

ISIN kodas
LT0000128571
Trumpinys
LNR1L
Rinka
BALTIC MAIN LIST
Nominali vertė
0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.)
648 002 629
Listingavimo pradžios data
01.09.2011
 

Kontaktai investuotojams

Valentas Neviera „Lietuvos energijos“ grupės darnaus vystymosi komunikacijos vadovas
Tel. 8 670 25997
El. paštas valentas.neviera@le.lt
 

Informacija apie akcijas

Akcijos

ISIN kodas
LT0000128571
Trumpinys
LNR1L
Rinka
BALTIC MAIN LIST
Nominali vertė
0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.)
648 002 629
Listingavimo pradžios data
01.09.2011
 

Informacija apie prekybą akcijomis

(paskutinės vertybinių popierių biržos darbo dienos)
ISIN kodas
LT0000128571
Trumpinys
LNR1L
Rinka
BALTIC MAIN LIST
Nominali vertė
0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.)
648 002 629
Listingavimo pradžios data
01.09.2011
 
Įmonės profilis vertybinių popierių biržoje

Prekybos akcijomis informacija

Esminiai įvykiai