Lietuviškai en English

Privatumo politika

 
www.le.lt naudojimosi ir privatumo taisyklės
 
Šios www.le.lt naudojimosi ir privatumo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindines www.le.lt (toliau – Svetainė) naudojimosi sąlygas ir asmens duomenų tvarkymo principu, kuriais vadovaujantis Svetainės valdytojas „Lietuvos energija“, 301844044, Žvejų g. 14 (toliau – Bendrovė) tvarko Svetainės lankytojų asmens duomenis.
 
Taisyklių nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurie lankosi Svetainėje. Visi Svetainės lankytojai naudodamiesi Svetaine patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiomis Taisyklėmis bei sutinka su Taisyklių sąlygomis. Bendrovė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje.
 
Taisyklėse naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
  • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
 
Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).
 
Duomenų tvarkymo principai
 
Bendrovė tvarko Jūsų duomenis: asmens duomenys netvarkomi.
 
Svetainės lankytojų pateikiami Asmens duomenys yra tvarkomi tik konkrečiais tikslais laikantis šių Taisyklių, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 
Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
 
Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
 
Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir pan.
 
Slapukai ir jų naudojimas
 
Bendrovė, siekdama padaryti naudojimąsi šia svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.
 
Slapukai Svetainėje yra naudojami, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su slapukų naudojimu. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.
 
Svetainėje naudojamaji slapukai: PHPSESSID, kuriame saugomas sesijos ID, per kurį susisieja lankytojo informacija serveryje ir naršyklėje ir „cookies_notification_closed“, kuris naudojamas slapukų juostos uždarymo būsenos saugojimui.
 
Slapukai gali būti dviejų rūšių: ilgalaikiai ir vieno seanso. Ilgalaikiai slapukai Vartotojo kompiuterio slapukų rinkmenoje išlieka visam laikui. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, norint atpažinti Vartotoją kaip Svetainės lankytoją, pritaikant Svetainės turinį pagal Vartotojo poreikius ar renkant statistinius duomenis. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta Vartotojui išėjus iš Svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami norint aktyvinti tam tikras Svetainės funkcijas, pavyzdžiui, užsisakant paslaugas, atliekant įvairias operacijas ir kt. Svetainės slapukai gali būti kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz. bendrovės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“.
 
Jeigu turite klausimų, kreipkitės Bendrovės nurodytais kontaktiniais duomenimis:
Laura Jacunskienė, laura.jacunskiene@le.lt