Kandidatų duomenų tvarkymas

Kandidatų duomenų tvarkymas
 
Bendrovė tvarko Kandidatų asmens duomenis, siekdama įvertinti asmens tinkamumą eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, bei darbo sutarties sudarymo tikslu ir pagrindu.
 
Duomenis, kuriuos Asmuo pateikė Bendrovei atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) bei kitą informaciją siekdamas dalyvauti atrankoje į darbo poziciją arba praktiką Bendrovėje arba kitoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėje, Bendrovė ir (arba) kita „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonė naudoja tik tos konkrečios atrankos vykdymo tikslu, jei asmuo neišreiškė sutikimo dėl jo pateiktų Asmens duomenų naudojimo kitose „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose.
 
Jei Asmuo išreiškia sutikimą dėl jo Asmens duomenų naudojimo kitose „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose, Bendrovė saugo ir naudoja Asmens pateiktus Asmens duomenis tolesnėse „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose 2-us metus po pateikimo arba iki kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl tokio jo duomenų tvarkymo. Savo sutikimą Asmuo gali bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu atrankos@le.lt.
 
Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis kitoms „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėms siekiant tinkamai įvykdyti atranką į Bendrovėje arba kitoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėje esančią poziciją.
 
Bendrovėje veikia rekomendavimo sistema, kurios metu „Lietuvos energijos“ įmonių grupės darbuotojai teikia informaciją apie potencialius kandidatus. Rekomenduojantis darbuotojas įsipareigoja informuoti potencialų kandidatą apie jo Asmens duomenų teikimą Bendrovei.
 
Bendrovė gali rinkti Kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš buvusio darbdavio prieš tai informavęs kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik Kandidato sutikimu.