Kandidatų duomenų tvarkymas

Kandidatų duomenų tvarkymas
 
Bendrovė tvarko Kandidatų asmens duomenis, siekdama įvertinti asmens tinkamumą eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, bei darbo sutarties sudarymo tikslu ir pagrindu.
 
Duomenis, kuriuos Asmuo pateikė Bendrovei atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) bei kitą informaciją siekdamas dalyvauti atrankoje į darbo poziciją arba praktiką Bendrovėje arba kitoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėje, Bendrovė ir (arba) kita „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonė naudoja „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose 2 (dvejus) metus po sutikimo pateikimo arba iki tol, kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo.
 
Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, perduoda tvarkomus Asmens duomenis kitoms „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėms siekdama tinkamai įvykdyti atranką į laisvą poziciją Bendrovėje arba kitoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėje.
 
Asmenys, pateikdami savo kandidatūrą dalyvauti daugiau nei vienoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupės vykdomoje atrankoje ir pažymėdami, kad su Kandidatų duomenų tvarkymo politika susipažino, sutinka, kad jų dalyvavimo visose atrankose duomenys, t. y. visos pozicijos, į kurias asmuo pateikė savo kandidatūrą, bus matomos atrankas vykdantiems asmenims. Šie duomenys bus tvarkomi (matomi sistemoje) tiek laiko, kiek tvarkomi ir kiti kandidato duomenys priklausomai nuo jo sutikimo pateikimo arba iki tol kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
 
Asmenys, kurie išreiškė norą dalyvauti „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje skelbiamose atrankose į darbo poziciją ar praktiką, yra atsakingi už savo duomenų perdavimą Bendrovei ir turi neribotą teisę šiuos duomenis valdyti, t. y. Kandidatų Portalo SmartRecruiters sistemoje sukurtoje paskyroje Kandidatas bet kada turi teisę/gali:  
Pažymėtina, kad tam, jog asmuo galėtų dalyvauti „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose, jis turi sutikti dėl jo kaip Kandidato asmens duomenų tvarkymo pažymėdamas, kad perskaitė ir suprato „Lietuvos energijos“ įmonių grupės privatumo politiką.  
 
Asmenys, kurie pateikdami savo kandidatūrą dalyvauti atrankoje nedavė sutikimo naudoti jų Asmens duomenis „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje skelbiamose atrankose, bus prašomi jį pateikti. Kandidatas turi pateikti sutikimą naudoti jo Asmens duomenis „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje vykdomose atrankose per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pranešimo jam išsiuntimo. Priminimas apie prašymą pateikti sutikimą Asmens duomenis naudoti „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje vykdomose atrankose yra siunčiamas du kartus:
  • likus 7 (septynioms) dienoms iki minėto termino pabaigos;
  • likus 48 (keturiasdešimt aštuonioms) val. iki minėto termino pabaigos.
Pažymėtina, kad Kandidatui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pranešimo išsiuntimo nepateikus jokio atsakymo, jo duomenys bus automatiškai ištrinami iš „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje vykdomų atrankų duomenų bazės ir SmartRecruiters sistemos duomenų bazės.
 
Bendrovėje veikia rekomendavimo sistema, kurios metu „Lietuvos energijos“ įmonių grupės darbuotojai teikia informaciją apie potencialius kandidatus. Rekomenduojantis darbuotojas įsipareigoja informuoti potencialų kandidatą apie jo Asmens duomenų teikimą Bendrovei. Pateikus rekomendaciją, apie potencialų kandidatą, rekomenduojamas kandidatas gauna automatinį laišką su prašymu leisti naudoti jo Asmens duomenis „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje vykdomose atrankose.
 
 „Lietuvos energijos“ įmonių grupė savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, nulinės tolerancijos korupcijai principais, todėl vienas iš keliamų reikalavimų kandidatams yra nepriekaištinga reputacija. Šiuo tikslu Bendrovė gali rinkti Kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, viešai prieinamus asmens duomenis (įskaitant ir visą internete prieinamą informaciją), susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Duomenis iš buvusio darbdavio Bendrovė gali rinkti tik prieš tai informavusi kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik gavus Kandidato sutikimą.