Lietuviškai en English
logo

Prie mūsų komandos Vilniuje

kviečiamas (-a) prisijungti

Nepriklausomą stebėtojų tarybos narį (-ę)

KAS YRA

„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“?

Šiuolaikinė, įvairius projektus įgyvendinanti ir prie šalies energetikos sektoriaus modernizavimo aktyviai prisidedanti įmonė, kuri valdo didžiausius elektros energijos gamybos padalinius Lietuvoje: Elektrėnų kompleksą, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę.

www.gamyba.le.lt

Energetikos įmonių grupė

1,6 mln.

klientų Lietuvoje

1,1 mlrd. EUR

2016 m. grupės pajamos

240 mln. EUR

2013-2017 m. išmokėti dividendai

BBB+

2017 m. kredito reitingas

„Lietuvos energija“, UAB – patronuojanti grupės bendrovė atsakinga už skaidrų įmonių grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą, siekiant teikti konkurencingas paslaugas klientams bei socialiai atsakingai didinti ilgalaikę vertę akcininkams – inicijuoja „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atranką.
 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų taryba sudaroma iš 3 narių: 2 akcininko atstovų ir 1 nepriklausomo nario.
Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui keliami šie reikalavimai:
  • Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
  • Vertės grandinės kūrimo, gamybinės veiklos efektyvumo didinimo sprendimų (pvz., LEAN) įdiegimo ir valdymo patirtis;
  • Reguliuojamos gamybos veiklos specifikos išmanymas būtų privalumas;
  • Vadovaujančio darbo ir/ar darbo kolegialiuose valdymo organuose patirtis;
  • Galimybė skirti pakankamai laiko darbui stebėtojų taryboje bei įsigilinimui į įmonės veiklos specifiką;
  • Gebėjimas kritiškai mąstyti bei aiškiai perteikti mintis;
  • Gebėjimas matyti bendrą vaizdą bei teikti konstruktyvius pasiūlymus;
  • Gebėjimas dirbti komandoje;
  • Aukštų etikos normų laikymasis;
  • Interesų konfliktų neturėjimas.
 
Stebėtojų tarybos narys gali būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės ar kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę.

Kviečiame į savo komandą

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys (-ė)“ prašome siųsti el. paštu: personalas@le.lt iki š.m. sausio 01 d. Siųsdami savo gyvenimo aprašymą informuokite ar sutinkate, kad Jūsų duomenys 2-us metus būtų saugomi ir naudojami „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu atrankos@le.lt. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises. Konfidencialumą garantuojame.

Žinai, kam gali būti aktualu?

Energetikos įmonių grupė

1,6 mln.

klientų Lietuvoje

1,1 mlrd. EUR

2016 m. grupės pajamos

240 mln. EUR

2013-2017 m. išmokėti dividendai