Lietuviškai en English
logo

Prie mūsų komandos Vilnius

kviečiame prisijungti

Klientų kreipinių skyriaus vadovas (-ė)

KAS YRA

„VERSLO APTARNAVIMO CENTRAS“?

Mūsų veikla orientuota į „Lietuvos energijos" grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos, žmogiškųjų išteklių administravimo, teisines ir klientų aptarnavimo paslaugas. Mūsų misija – būti patikimais verslo aptarnavimo partneriais, siūlant klientui paprastus, aiškius ir kliento lūkesčius išpildančius sprendimus.

www.vac.le.lt

Energetikos įmonių grupė

1,6 mln.

klientų Lietuvoje

1,1 mlrd. EUR

2016 m. grupės pajamos

240 mln. EUR

2013-2017 m. išmokėti dividendai

BBB+

2017 m. kredito reitingas

Apie veiklos pobūdį:
 
 • Sklandaus ir efektyvaus skyriaus darbo, užtikrinant kokybišką ir savalaikį klientų kreipinių valdymą, organizavimas;
 • Atsakomybė už klientų kreipinių, gautų per užklausų valdymo informacinę sistemą, vykdymą laiku, efektyvumą, kokybę  ir kontrolę;
 • Klientų kreipinių priežasčių analizė, išvadų ir įžvalgų rengimas, veiksmų procesų efektyvinimui ir optimizavimui inicijavimas ir įgyvendinimas;
 • Efektyvus ir kokybiškas centro veiklos planavimas, pavaldžių darbuotojų darbo organizavimas ir koordinavimas, sprendimų priėmimas padalinio darbo organizavimo ir personalo valdymo klausimais;
 • Efektyvus įmonės biudžeto lėšų, tiesiogiai ar netiesiogiai priskirtų padaliniui, panaudojimas ir kontrolė.
Pageidaujama kompetencija:
 
 • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
 • Būtina ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • Geras klientų aptarnavimo principų išmanymas;
 • Puikios lietuvių ir geros anglų kalbos (žodžiu ir raštu) žinios;
 • Puikūs darbo MS Office pagrindinėmis programomis (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) įgūdžiai;
 • Darbo MS Project, MS Visio, Bilingo, DocLogix programomis įgūdžiai;
 • Procesų valdymo įrankių ir metodų labai geras išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;
 • Geri analitiniai įgūdžiai (gebėjimas rinkti, sisteminti, analizuoti informaciją, išskirti jos esmę, lyginti ir apibendrinti duomenis, teikti išvadas bei rekomendacijas įvertinant platesnį situacijos kontekstą);
 • Viešo kalbėjimo įgūdžiai;
 • Viešuosius pirkimus reglamentuojančių LR įstatymų ir kitų teisės aktų bendros žinios;
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Kodėl turėtumėte mus pasirinkti?
 
 • Platus ir įdomus atsakomybių laukas - galimybė kurti, inicijuoti pokyčius;
 • Savo veikloje vadovaujamės LEAN principais ir įrankiais, ieškodami galimybių gerinti veiklos procesus bei kasdien būti geresniais savo klientams;
 • Kolegų profesionalumas, orientacija į rezultatą;
 • Karjeros galimybės „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje.

Kviečiame į savo komandą

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda "Klientų kreipinių skyriaus vadovas (-ė)" prašome siųsti el. paštu: atrankos@le.lt iki 2017 liepos 23 d. Konfidencialumą garantuojame.

Žinai, kam gali būti aktualu?

Energetikos įmonių grupė

1,6 mln.

klientų Lietuvoje

1,1 mlrd. EUR

2016 m. grupės pajamos

240 mln. EUR

2013-2017 m. išmokėti dividendai