Obligacijos

Siekdama užtikrinti įvairių finansavimo šaltinių pasiekiamumą, Lietuvos energija išleido eurais išreikštų vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą (angl. EMTN).
 
Bazinis ,,Lietuvos Energijos" obligacijų prospektas (2018.06.21).
Bazinio „Lietuvos Energijos” obligacijų prospekto priedas (2018.07.02).