Lietuviškai en English

Obligacijos

Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“, siekdama diversifikuoti turimą skolos portfelį, rinkoje išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų. Gautas lėšas „Lietuvos energija“ investuoja į žaliosios energetikos projektus.
 
Obligacijų platinimas įvyko per 2017 m. liepos 7 d., po „Lietuvos energijos“ vadovybės susitikimų su investuotojais, kurie įvyko 2017 m. birželio 29 - liepos 5 d. Išplatintos žaliosios obligacijos yra listinguojamos Liuksemburgo ir NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržose. 
 
„Lietuvos energijos“ išplatinta 300 mln. eurų dydžio 10 metų trukmės obligacijų emisija tapo didžiausia ir ilgiausios trukmės iš visų kada nors išplatintų emisijų Lietuvos bendrovių tarpe bei didžiausia ir ilgiausios trukmės žaliųjų korporatyvinių euroobligacijų emisija visose Centrinės ir Rytų Europos valstybėse. Pastarajame regione nei viena bendrovė per pastarųjų 3 metų laikotarpį kapitalo rinkose nesiskolino 10-čiai metų pigiau nei „Lietuvos energija“.
 
Pritrauktomis lėšomis „Lietuvos energija“ finansuos investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus. Žaliomis obligacijomis pritrauktas lėšas „Lietuvos energija“ įsipareigojo panaudoti tik tų investicijų finansavimui, kurios skirtos žaliosios energetikos projektams. Tokiu būdu bus prisidedama prie tvarios energetikos plėtros bei Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.
 
 
Emisijos leidėjas
„Lietuvos energija“, UAB
ISIN kodas
XS1646530565
Nominali vertė
100 000 EUR / 1 000 EUR *
Emisijos dydis   
300 000 000 EUR
Listingavimas
Liuksemburgo birža, NASDAQ Vilnius birža
Trukmė
10 metų
Apmokėjimo data
2017.07.14
Išpirkimo data 
2027.07.14
Atkarpa (%)      
2
Pajamingumas išplatinimo metu (%)
2.193
Reitingas
S&P: BBB+, stab.
 

Tiek programos, tiek išleidžiamų žaliųjų obligacijų platintojais „Lietuvos energija“ pasirinko bankininkystės grupę BNP Paribas ir SEB banką.