Lietuviškai en English

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Apie bendrovę

Apie bendrovę

„Lietuvos energijos gamyba“, AB - elektros ir šilumos gamybos, elektros importo, eksporto ir prekybos įmonė. „Lietuvos energijos gamybai“ priklauso trys gamybos vienetai: Elektrėnų kompleksas su rezervine elektrine ir kombinuoto ciklo bloku, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Kauno hidroelektrinė. 
 
Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d.
 

Pagrindiniai akcininkai

Akcininkai
Akcininkų balsai
„Lietuvos energija", UAB
96,13 %
Smulkieji akcininkai
3,87 %
Įmonės tinklalapis

Akcijos

ISIN kodas
LT0000128571
Trumpinys
LNR1L
Rinka
BALTIC MAIN LIST
Nominali vertė
0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.)
635 083 615
Listingavimo pradžios data
01.09.2011
 

Kontaktai investuotojams

Valentas Neviera
„Lietuvos energijos gamyba“, AB Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas
Tel. (8 5) 278 2908, 8 670 25997
El. paštas valentas.neviera@le.lt
 

Informacija apie akcijas

Akcijos

ISIN kodas
LT0000128571
Trumpinys
LNR1L
Rinka
BALTIC MAIN LIST
Nominali vertė
0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.)
635 083 615
Listingavimo pradžios data
01.09.2011
 

Informacija apie prekybą akcijomis

(paskutinės vertybinių popierių biržos darbo dienos)
ISIN kodas
LT0000128571
Trumpinys
LNR1L
Rinka
BALTIC MAIN LIST
Nominali vertė
0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.)
635 083 615
Listingavimo pradžios data
01.09.2011
 
Įmonės profilis vertybinių popierių biržoje

Prekybos akcijomis informacija

Esminiai įvykiai