Dividendai

„Lietuvos energijos” dividendų politika:
  • Visoms grupės įmonėms taiko vienodus dividendų išmokėjimo principus bei yra patvirtinta „Lietuvos energijos” valdybos
  • Remiasi LE2030 strategijoje iškeltais tikslais: iki 2030 metų siekiama išmokėti 1.6 mlrd. dividendų
  • Siūlomų išmokėti dividendų suma priklauso nuo mikro ir makro aplinkos, einamųjų projektų ir investicijų plano
  • Priklausomai nuo rinkos sąlygų, nuosekliai įgyvendina dividendų politiką
„Lietuvos energijos” dividendų politika
 
Už ataskaitinius metus akcininkui išmokėti dividendai, mln. EUR