Lietuviškai en English

Dividendai

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdyba yra patvirtinusi dividendų politiką, kuria visoms grupės įmonėms nustatomi vienodi dividendų išmokėjimo principai. Vadovaujantis šia tvarka visos grupės įmonės dividendų skyrimą planuoja atsižvelgdamos į nuosavo kapitalo grąžos lygį bei uždirbtą grynąjį pelną.
 
Viešai deklaruojama dividendų politika investuotojams leidžia aiškiai planuoti ilgalaikę grąžą iš investicijų į „Lietuvos energijos“ grupės įmonių kapitalą, o pačias grupės įmones skatina siekti geresnių finansinių rezultatų, tuo padidinant nuosavo kapitalo grąžą.
 
„Lietuvos energijos“ Įmonių grupės įmonių dividendų politika