Lietuviškai en English

Veiklos meistriškumas

2014-2020 m. „Lietuvos energijos“ įmonių grupės strategija yra paremta vertės didinimu per verslo plėtrą, efektyvumą ir naują organizacinę kultūrą. Pastaroji grindžiama nuolatiniu tobulėjimu kasdienėje veikloje ir apima ne tik tai, ką mes darome, bet ir tai, kaip tai darome – mūsų nuostatas ir elgsenas.
 
Įgyvendindami strategiją, 2016 m. sukūrėme Veiklos meistriškumo programą, kuri visoms „Lietuvos energijos“ grupės įmonėms padeda kurti didesnę vertę savo klientams ir akcininkams. Programos projektai ir veiklos padeda didinti kasdieninės veiklos efektyvumą, skatina kurti naujus produktus ir didina darbuotojų kompetencijas. 
Veiklos meistriškumo programa apima geriausias šių dienų veiklos valdymo praktikas (LEAN, Six Sigma ir pan.), kurios skatina darbuotojus drąsiai keisti įprastą darbo praktiką ir atsisakyti visko, kas yra nereikalinga. Programoje dalyvaujame visi, stengdamiesi kasdien dirbti greičiau, geriau ir mažesnėmis sąnaudomis.
 
Veiklos meistriškumo tikslai:
*Įsitraukęs ir motyvuotas darbuotojas.
*Greiti ir lankstūs procesai.
*Didesnė vertė klientui.
 
Pirmaisiais metais bandomieji Veiklos meistriškumo programos projektai vyko „Lietuvos energijoje“, „Lietuvos energijos gamyboje“, Verslo aptarnavimo centre bei Technologijų ir inovacijų centre. O 2017 m. į Veiklos meistriškumo programą įsiliejo jau visos grupės įmonės.
 
Vidinė Veiklos meistriškumo programos stebėsenos sistema atspindi, kiek į jos iniciatyvas yra įsitraukę darbuotojai ir vadovai. Vienas iš stebimų rodiklių – patobulinimai (KAIZEN). Per pirmąjį programos įgyvendinimo pusmetį visoje „Lietuvos energijos“ grupėje buvo užregistruota per 1000 darbuotojų pasiūlytų veiklos patobulinimų, iš jų 400 – jau įgyvendinta. Tai padėjo sutaupyti daugiau nei 20 000 darbo valandų, kurias dabar galime skirti esamų paslaugų gerinimui ir naujų kūrimui.
 
Grupėje periodiškai aptariame programos įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus. Kartą per metus Veiklos meistriškumo komanda vertina įmonių veiklos meistriškumo brandą.