Veiklos meistriškumas ir skaitmenizacija

 
Siekdami tapti globaliai konkurencinga bendrove, orientuojamės į verslo plėtrą ir efektyvumą. 2017 m. pradėjome Skaitmeninės transformacijos programą, o 2016 m. startavome su Veiklos meistriškumo programa, kuri dabar tapo kasdienės veiklos dalimi. 
 
Veiklos meistriškumo programa apima geriausias šių dienų veiklos valdymo praktikas - LEAN, „Six Sigma“, „Agile“. Jos skatina darbuotojus drąsiai keisti įprastą darbo praktiką ir atsisakyti visko, kas nėra būtina. Programoje dalyvauja visi darbuotojai, stengdamiesi kasdien dirbti greičiau, geriau ir patirti mažiau sąnaudų. 
 
Veiklos meistriškumo tikslai:
•                   Įsitraukęs ir motyvuotas darbuotojas.
•                   Greiti ir lankstūs procesai.
•                   Didesnė vertė klientui.
 
Vidinė Veiklos meistriškumo programos stebėsenos sistema atspindi, kiek į jos iniciatyvas yra įsitraukę darbuotojai ir vadovai. Vienas iš stebimų rodiklių – patobulinimai (KAIZEN). Kasmet organizacijoje įgyvendinama daugiau nei 3500 Kaizen. Dėl patobulinimų patiriama mažiau sąnaudų ir išeikvojama darbo valandų, dėl to lieka laiko esamų paslaugų gerinimui ir naujų kūrimui.
 
Skaitmenizacijos iniciatyvomis siekiame tapti organizacija, kuri efektyviai įdarbina pažangias skaitmenines technologijas kasdieniame darbe. Tam svarbu ugdyti skaitmeninius gebėjimus, turėti patikimus ir realiu laiku pasiekiamus duomenis bei greitą IT funkciją. Orientuojamės į skaitmeninę kliento ir darbuotojo patirtį bei kuriamą vertę iš duomenų. Optimizuodami veiklą, robotizuojame procesus ir mažiname rutininį rankinį darbą.
 
Veiklos meistriškumo ir skaitmenizacijos veiklos mums padeda įgyvendinti strategijoje LE 2030 keliamus tikslus – kurti vertę Lietuvai ir didinti organizacijos konkurencingumą tarptautinėse rinkose.