Lietuviškai en English

Skaitmenizacija

Lietuvos energija“, siekdama kurti patogesnes paslaugas klientams bei didinti veiklos efektyvumą, yra patvirtinusi skaitmeninės transformacijos strategiją „LE 4.0”. Ja siekiama, kad įmonių grupė taptų organizacija, efektyviai įdarbinančia pažangias skaitmenines technologijas kasdieniame darbe.
 
Strategijos dokumentas nubrėžia šešias kryptis, kuriomis remiasi „Lietuvos energijos“ skaitmeninė transformacija:
  • Skaitmeniniai sprendimai
  • Skaitmeniniai procesai
  • Skaitmeninės paslaugos
  • Skaitmeninis santykis su klientu
  • Skaitmeninis turtas
  • Skaitmeninė darbo aplinka.
Šios kryptys orientuotos į vertės klientui didinimą diegiant išmanias paslaugas ir kuriant patogesnį aptarnavimą. Lankstesnė ir efektyvesnė organizacija leis atsižvelgti į kiekvieno kliento individualius poreikius ir prisitaikyti prie greitai besikeičiančios aplinkos. Išugdytų skaitmeninių įgūdžių dėka „Lietuvos energijos“ darbuotojai galės kokybiškai naudoti turimus skaitmeninius įrankius ir diegti naujus, efektyviai dalintis žiniomis.
 
Siekiant sėkmingai įgyvendinti įmonių grupės skaitmeninę transformaciją, strategijoje išskiriamos trys būtinosios sąlygos: 
  • Patikimi ir realiu laiku pasiekiami duomenys;
  • Skaitmeninių gebėjimų ugdymas;
  • Greita IT funkcija.
Šių sąlygų užtikrinimas sudarys prielaidas įgyvendinti strategijoje keliamus tikslus.
 
Skaitmeninė transformacija „LE 4.0“ prisidės prie „Lietuvos energijos“ strateginio tikslo iki 2020 metų padvigubinti grupės vertę.  
 
Skaitmeninės transformacijos programos „LE 4.0“ pristatymas