Skaidrumas

Skaidrumo ir antikorupcijos politika, jos diegimas grupės įmonėse bei žingsniai, siekiant užtikrinti skaidrumą pirkimuose ir verslo aplinkoje yra svarbi grupės veiklos dalis.  
 
„Lietuvos energijos“ valdyba patvirtino grupės Nulinės tolerancijos korupcijai politiką ir viešai įsipareigojo sąžiningai laikytis su veikla susijusių teisės normų, įskaitant antikorupcines, kovoti su korupcija ir įgyvendinti antikorupcines priemones. Politika taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams.
Mes netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, skaidriai ir kurti patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Įmonių grupė neremia ir susilaiko nuo bet kokių įtakos formų – tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms.
 
Politikos diegimas 
Grupėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl galimų / negalimų dovanų bei kitų naudų, darbuotojai edukuojami apie  kovos su korupcija svarbą. Visi grupės naujokai privalo susipažinti su Nulinės tolerancijos korupcijai politika bei dalyvauti privalomuose antikorupcijos ir verslo etikos mokymuose, yra paskirti asmenys, atsakingi už šios politikos įgyvendinimą. Grupėje veikia  vidaus padalinys, kurio viena iš pagrindinių užduočių yra antikorupcinė veikla (švietimas, pažeidimų nustatymas, tyrimas, bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis ir pan.). 
 
Yra įdiegti kompleksiniai vidaus kontrolės mechanizmai, skirti stebėti ir nustatyti galimus korupcijos rizikos veiksnius, nuolat vykdoma veiklos kontrolė, tobulinami veiklos procesai. Grupės įmonėse, pasikvietus pranešėjų iš, pvz., Specialiųjų tyrimų tarnybos, organizuojamos antikorupcijos paskaitos vadovams ir su klientais dirbantiems darbuotojams. Prevencijos tarnybos darbuotojai grupėje veda privačių interesų derinimo, asmens duomenų apsaugos, fizinės ir informacinės saugos mokymus. 
 
2015 metais „Lietuvos energija“ prisijungė prie Tarptautinės korupcijos suvokimo savaitės (angl. „International Fraud Awareness Week“). Šia akcija grupė tęsė darbuotojų švietimą korupcijos suvokimo srityje, skatino darbuotojus domėtis korupcijos daroma žala, atpažinti jos apraiškas, nelikti abejingais.
  • Tarptautinę korupcijos suvokimo savaitę kasmet organizuoja Sertifikuotų sukčiavimo vertintojų asociacija (angl. Association of Certified Fraud Examiners, ACFE). Jos duomenimis, „tipinė organizacija dėl sukčiavimo kasmet praranda 5 proc. pajamų“. ACFE pasitikėjimo linijas įvardija kaip vieną efektyviausių sukčiavimo nustatymo būdų. Asociacijos atlikto tyrimo duomenimis, paprastai 40 proc. visų sukčiavimo atvejų nustatoma gavus pranešimą „Pasitikėjimo linija“. Daugiausia,  49 proc. pranešėjų, būna įmonės darbuotojai.  

Informavimas apie galimus pažeidimus

Apie galimus korupcijos atvejus grupė skatiname pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@le.lt  arba telefonu +370 640 88889. Šiais kontaktais gali naudotis gali tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys – telefono numeris ir el. pašto adresas skelbiami viešai interneto svetainėje. Grupė įsipareigoja saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą.
 
„Lietuvos energijos“ grupės įmonės dalijasi antikorupcijos diegimo ir iššūkių valdymo patirtimi tarpusavyje bei su kitomis šalies įmonėmis – dalyvaudamos Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) veikloje. 
 
Skaidrumo didinimas pirkimuose
Skaidrumas pirkimuose
 
Pirkimų funkciją vykdo viena iš grupės įmonių – UAB „Verslo aptarnavimo centras“.  VAC vykdo pirkimus ir teikia prekių, paslaugų arba darbų viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo paslaugas. Visi grupėje atliekami viešieji pirkimai yra standartizuoti, didžioji dalis jų vyksta SCVP IS platformoje.
 
Siekiant užtikrinti skaidrų ir atvirą viešųjų pirkimų procesą bei atvirą dialogą, VAC organizuoja susitikimus su tikslinėmis auditorijomis, o prieš paskelbdama didelius pirkimus – daro rinkos konsultacijas.
 

Antikorupcinė veikla – įvertinta

2015 m. „Lietuvos energija“ buvo pripažinta viena iš geriausių viešai atsiskaitančių didžiųjų įmonių Lietuvoje – „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktame įmonių atskaitingumo tyrime grupė užėmė antrą vietą.
 
Kaip teigiama tyrimo pristatyme, švediško kapitalo bankas „Swedbank“ (91 balas) ir Lietuvos valstybės valdoma bendrovė „Lietuvos energija“ (81 balas) yra geriausiai viešai atsiskaitančios didžiosios įmonės Lietuvoje, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktas Lietuvoje veikiančių įmonių atskaitingumo tyrimas. Ketvirtadalis visų vertintų įmonių gavo 0 taškų.
Tyrime vertinta 41 didžiausia įmonė, Lietuvoje veikianti žemės ūkio, naftos ir chemijos pramonės, bankininkystės, prekybos ir kituose sektoriuose. Šių įmonių interneto svetainėse žiūrėta, kiek informacijos jos atskleidžia apie tai, kaip suvaldo korupcines rizikas, kiek informacijos atskleidžia apie savo organizacinę struktūrą ir finansus.
 
Vertinant informacijos viešumą geriausiai pasirodė maisto pramonėje (vidurkis – 15,75 balų iš 100 galimų) bei chemijos pramonėje (15,6 balų) veikiančios bendrovės. Apie savo įmonėje taikomas antikorupcines priemones išsamiausiai informuoja AB „Swedbank“ (100 balų), apie organizacinę struktūrą – Lenkijos kapitalo bendrovė „Orlen Lietuva“ (90 balų), apie sumokamus mokesčius, investicijas ir kitus finansus – UAB „Lietuvos energija“ (100 balų). Plačiau: http://www.transparency.lt/imoniu-atskaitingumas/