Požiūris ir strategija

Mūsų požiūris

Būdami viena didžiausių energetikos grupių Baltijos šalyse, savo veikla siekiame užtikrinti ilgalaikę verslo ir visuomenės pažangą, prisidėti prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo.
 
Atsakingą „Lietuvos energijos“ grupės veiklą vadiname korporatyvine atsakomybe, kuri apima:
 • korporatyvinį valdymą (skaidrumą, etiką, atitiktį, nulinę toleranciją korupcijai),
 • korporatyvinę socialinę atsakomybę:
  • ekonominį atsakingumą (pelningą veiklą, išteklių taupymą, ryšius su tiekėjais ir atsakomybę už produktus bei paslaugas),
  • aplinkosauginį atsakingumą (tvarią plėtrą, energetinį efektyvumą, taršos mažinimą ir atliekų tvarkymą),
  • socialinį atsakingumą (žmogaus ir darbo teises, darbo vietos kokybę, lygias galimybes, darbų saugą ir sveikatą),
 • pilietišką ir atsakingą elgesį su suinteresuotųjų grupėmis (ryšius su institucijomis, bendradarbiavimą su mokslo ir inovacijų bendruomenėmis (esame įkūrę Inovacijų fondą), partnerystę su bendruomenėmis, kuriose veikiame,
 • atskaitingumą visuomenei (Korporatyvinės atsakomybės pažangos ataskaitas).
Pagrindinis mūsų grupės strategijos tikslas – iki 2020 metų grupės vertę padidinti du kartus ir tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse.
 
Šią vertę suprantame kaip tvarų balansą tarp trijų elementų: turto grąžos, konkurencingumo didinimo ir atsakomybės  darbuotojų, visuomenės ir aplinkos atžvilgiu. Kaip visa tai vyksta:
 • Grupės turto grąža auginama vykdant plėtrą: diversifikuojant veiklą, plėtojant naujus ekonomiškai pagrįstus projektus ir veiklas, kasdien veikiant efektyviai.
 • Prie ūkio konkurencingumo didinimo prisidedame užtikrindami stabilų elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimą, kurdami naujus produktus, skatindami racionalų energijos vartojimą.
 • Prisiimame atsakomybę prieš visuomenę ir darbuotojus, proaktyviai įgyvendiname aplinkosaugos reikalavimus, užtikriname kompetencijų tęstinumą ir augimą.