2017 metų parama

 
„Lietuvos energijos“ paramos fondas šiemet skirs paramą 41 iniciatyvai – 19 nacionalinių ir 22 regioniniams projektams. Tai didžiausias remiamų veiklų ir iniciatyvų skaičius nuo Fondo veiklos pradžios. Bendra paramai numatyta suma siekia daugiau kaip 800 tūkst. eurų. Į paramą iš viso pretendavo 128 paraiškos. Šiais metais prioritetas teiktas vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimui, onkologinėmis ligomis sergančių vaikų rėmimui ir mokslo bei inovacijų skatinimui.
 
„Paramos fondas remia bendruomenėms ir visuomenei svarbias veiklas, kurios atitinka „Lietuvos energijos“ strategiją, puoselėjamas vertybes. Įmonių grupei svarbi galimybė skatinti socialiai atsakingų iniciatyvų įgyvendinimą pasidalinant pasiektais rezultatais su visuomene. Įvairių projektų rėmimas taip pat prisideda ir prie valstybės gerovės kūrimo“, – sako Mindaugas Keizeris, „Lietuvos energijos" įmonių grupės generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas.
 
2017 m. Fondas patvirtino naują prioritetinę kryptį nacionaliniams projektams – vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimą, remiant organizacijas, kurios turi socialinių projektų įgyvendinimo patirties, jų projektai kuria naudą visuomenei ir prisideda prie socialinės atskirties mažinimo. Likusios dvi kryptys – onkologinėmis ligomis sergančių vaikų rėmimas ir mokslo bei inovacijų skatinimas, remiant jaunųjų mokslininkų idėjas, tyrimus ir darbus – išliko tokios pat kaip praėjusiu laikotarpiu.
 
Sprendimus dėl paramos skyrimo priėmė Fondo valdyba, juos patvirtino Fondo taryba. Nacionalinių projektų kategorijoje didžiausia parama skirta šioms organizacijoms: Paramos ir labdaros fondui „Mamų Unija" (Šeimos namučių įkūrimui), Maltos ordino pagalbos tarnybos veiklai, visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“, NVO Vaikams konfederacijai (projektui „Auk, žaisk ir kurk“), VšĮ „Robotikos akademija" (Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimui pasitelkiant STEAM ugdymo priemones).
 
Tuo tarpu remiami regioniniai projektai apims pilietines, švietimo, mokslo, socialines, meno, kultūros ir sporto iniciatyvas skirtinguose Lietuvos regionuose. Tarp remiamų projektų – Elektrėnų profesinio mokymo centro, Rotulių kaimo bendruomenės, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir kitų organizacijų iniciatyvos. 
 
Sutartys su Fondo atrinktais paramos gavėjais bus pasirašytos artimiausiu metu. Visos Fondo finansinę paramą gavusios organizacijos projektų įgyvendinimo pabaigoje turės pateikti išsamias ataskaitas, taip pat bus atliekamas nepriklausomas paramos panaudojimo auditas.
 
 
2017 metų paramos gavėjai
 
 

Prioritetinės kryptys 2017 metais:

  • Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas, remiant organizacijas ar judėjimus, kurie turi socialinių projektų įgyvendinimo praktiką, jų veikla ar projektai yra vykdomi ir kuria naudą visuomenei, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo;
     
  • onkologinėmis ligomis sergančių vaikų rėmimas, skatinant visuomenines organizacijas ar judėjimus, kurių veikla ar projektai yra vykdomi ir kuria naudą visos šalies mastu, turinčius tarptautinių socialinių projektų įgyvendinimo patirtį ir savo veikloje skleidžiantiems gerąją tokių projektų įgyvendinimo patirtį, teikiantiems žinias ir bendradarbiaujantiems su sveikatos priežiūros įstaigomis bei onkologinėmis ligomis sergančių vaikų šeimomis, skatinantiems tokių vaikų šeimyninių ir socialinių ryšių palaikymą;
     
  • mokslo ir inovacijų skatinimas, remiant jaunųjų mokslininkų idėjas, tyrimus ir darbus, kurių įgyvendinimas sustiprintų Lietuvos pozicijas tarptautinėje inovacijų rinkoje, padėtų stiprinti Lietuvos švietimo ir mokslo sistemą, didintų visuomenės susidomėjimą mokslu, įtvirtintų ilgalaikes mokslo institucijų, akademinės bendruomenės, verslo bei visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo tradicijas bei padėtų jauniesiems.