2015 metų parama

„Lietuvos energija“ paramos fondas 2015 metais paramą skyrė 19 projektų ir veiklų, kuriems buvo išdalinta beveik 600 tūkst. eurų. Iš viso paramos fondas sulaukė 90 paraiškų, kurios buvo vertintos pagal nustatytus kriterijus bei prioritetus.
 
Šiais metais prioritetinėmis paramos skyrimo sritimis nacionaliniu lygiu fondo valdyba, pritarus tarybai, nustatė onkologinėmis ligomis sergančių vaikų, sporto ir kultūros rėmimą.
 
Nacionaliniu lygiu parama buvo skirta paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ projektui „Šeimos namučiai“, Lietuvos neįgaliųjų dalyvavimui parolimpinėse žaidynėse (Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija), Š. Marčiulionio krepšinio akademijai ruošiančiai krepšinio talentus jaunučių, jaunių ir Lietuvos nacionalinei vyrų krepšinio rinktinei, Kauno vyrų krepšinio klubui „Žalgiris“, Šv. Kristoforo kamerinio orkestro plėtrai, siekiant didinti kultūros prieinamumą Lietuvos gyventojams bei Baltijos pažangių technologijų instituto renginiui „Tyrėjų naktis 2015“.
 
Regioniniu lygiu parama skirstyta bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje veikia grupės įmonės, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms.
 
Regioniniu lygiu „Lietuvos energijos“ paramos fondas parems Elektrėnų rajono savivaldybės projektą „Pamatyk – Sužinok – Dalyvauk“, ledo ritulio klubą „Energija“, Rietavo kraštiečių klubo inicijuotą paminklo M.K. Oginskiui ir jo palikuonims sukūrimo projektą, XX-ąjį Pažaislio muzikos festivalį, asociacijos „TEDxVilnius“ organizuojamus renginius „TEDxVilnius 2016“ ir „TEDxKids@Vilnius 2016“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projektą „Darni mokykla“ bei UNICEF vaikų bėgimo renginį „Už kiekvieną vaiką“.
 
Sprendimus dėl nacionalinio ir regioninio lygio paramos skyrimo priėmė paramos fondo valdyba, juos patvirtino fondo taryba.
 
Papildomai „Lietuvos energijos“ paramos fondas skyrė nedidelės apimties paramos sumas kitiems projektams ir veikloms, kurie atitiko fondo tikslus ir kryptis. Nuspręsta paremti Baltijos pažangių technologijų instituto eksperimentinę tyrimų laboratoriją „Mokslo pieva“, gaisro nuniokotos Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios sutvarkymą, VšĮ „Kretingos rajono futbolas“ inicijuotą futbolo vystymo Kretingos rajone projektą, Kvėdarnos bendruomenės centro projektą „Elektra – žmogaus draugas“, Dingusių žmonių šeimų paramos centro Nacionalinės karštosios linijos 116000 dėl dingusių vaikų Lietuvoje veiklą.
 

Prioritetinės sritys 2015 metais

Atsižvelgdama į  „Lietuvos energijos“ įmonių grupės vertybes – atsakomybę, bendradarbiavimą ir rezultatą, fondo valdyba, pritarus fondo tarybai, 2015 metų prioritetinėmis sritimis nacionaliniu lygiu pasirinko:
  • onkologinėmis ligomis sergančių vaikų rėmimą, skatinant visuomenines organizacijas ar judėjimus, kurių veikla ar projektai yra vykdomi ir kuria naudą visos šalies mastu, turinčius tarptautinių socialinių projektų įgyvendinimo patirtį ir savo veikloje skleidžiantiems gerąją tokių projektų įgyvendinimo patirtį, teikiantiems žinias ir bendradarbiaujantiems su sveikatos priežiūros įstaigomis bei onkologinėmis ligomis sergančių vaikų šeimomis, skatinantiems tokių vaikų šeimyninių ir socialinių ryšių palaikymą;
  • sportą (išskyrus ekstremalų), skatinant profesionalaus sporto klubus, vienijančius šalį ir garsinančius jos vardą, bei sporto organizacijas, ugdančias naujus sporto talentus;
  • kultūrą, skatinant visuomenines organizacijas ar judėjimus, kurių vykdoma veikla ar projektai numato kultūros sklaidos Lietuvoje ir (ar) užsienyje galimybes, skatina visuomenės dalyvavimą kultūrinėje veikloje ir didina kultūros prieinamumą, yra tęstiniai ir turi realias tęstinumo perspektyvas ir galimybes, skatinantys nacionalinio identiteto formavimą ir (ar) puoselėjantys nacionalines tradicijas, bei kuriantys vertę nacionaliniu mastu;

Ataskaitos