2014 metų parama

Fondas išnagrinėjęs 95 paraiškas ir atsižvelgdamas į nustatytus kriterijus bei prioritetus, 2014 metais nusprendė paramą skirti 12 regioninių ir 4 nacionalinės lygmens projektų bei veiklų. Iš viso paramai buvo skirta apie 1,8 mln. litų.
 
Nacionaliniame lygmenyje parama buvo skiriama nacionalinės reikšmės pareiškėjams, kurie yra pasaulyje Lietuvos vardą garsinančios sportą, meną, mokslą, kultūrą, aplinkosaugą, socialines ir kitas iniciatyvas atstovaujančios organizacijos ar judėjimai, gavę tarptautinės reikšmės apdovanojimų ir ne mažiau kaip 2 metus kryptingai plėtojantys veiklą.
 
Papildomai, nacionaliniame lygmenyje yra numatyta galimybė nustatyti prioritetinę kryptį. Šįmet, įvertinus gerus pasiekimus ir perspektyvas, fondo valdybos sprendimu ir pritarus tarybai, prioritetine nacionalinio lygmens paramos kryptimi pasirinktas vienijančių šalį ir garsinančių Lietuvos vardą profesionalaus sporto klubų bei jaunimo sporto organizacijų, ugdančių naujus sporto talentus skatinimas.
 
Nacionaliniame lygmenyje „Lietuvos energijos“ paramos fondas šįmet parėmė vyrų krepšinio klubą Kauno „Žalgiris“, moterų krepšinio komandos „Kibirkštis-Viči“ dalyvavimą LMKL čempionato ir FIBA Europe taurės varžybose. Parama taip pat skirta Lietuvos lengvosios atletikos federacijai – Lietuvos lengvosios atletikos įvairaus amžiaus rinktinių pasirengimui svarbiausiems metų startams bei stipriausios Lietuvos krepšinio lygos LKL veiklai.
 
Vertinant regioninio lygmens projektus ir veiklas, „Lietuvos energijos“ paramos fondas atsižvelgė į kuriamą vertę regionams, kurių artimoje aplinkoje veiklą vykdo „Lietuvos energijos“ grupės įmonės, atitikimą grupės socialinės atsakomybės politikos kryptims bei sąsajas su grupės veiklos pobūdžiu, principais, vertybėmis ir iniciatyvomis. Parama buvo skiriama tik tiems pareiškėjams, kurie ne mažiau kaip 2 metus kryptingai plėtoja veiklą.
 
Regioniniame lygmenyje parama buvo paskirta dviems Elektrėnų savivaldybės administracijos vykdomiems projektams: sveikos gyvensenos ir sporto skatinimui Elektrėnuose bei „Jubiliejiniai metai – dar vienas Elektrėnų krašto istorijos puslapis“. Paramą taip pat gavo: Pasvalio rajono Kriklinių bendruomenė – Kriklinių miestelio apšvietimo sistemos atnaujinimui, Kauno bendruomenės centras „Girsta“ – projektui „Gera kurti kartu“, neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „Draugystė“ – sporto renginių neįgaliesiems organizavimui, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga – IT konkursui „Bebras“ skatinti, Pasvalio rajono Norių krašto bendruomenė – Norių kaimo gatvių apšvietimui, Elektrėnų rankinio klubas „RK-ENERGIJA“ ­– rankinio populiarinimui,  asociacija LRK ENERGIJA – ledo ritulio klubo „Energija“ veiklai užtikrinti, LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius – neįgaliųjų socialinei integracijai ir asociacija TEDxVilnius – projektams TEDXKIDS@VILNIUS ir TEDXVILNIUS.
 
„Lietuvos energijos“ paramos fondo paraiškų vertinimo ir paramos skyrimo procesas, siekiant užtikrinti skaidrumą ir objektyvumą, buvo suskaidytas į kelis etapus. Pirmiausiai paraiškas įvertino Vertinimo komitetas ir vertinimo ataskaitą pateikė paramos fondo vadovui, kuris ją pristatė fondo valdybai. Valdybos sprendimui dėl paramos skyrimo pritarė fondo taryba.
 
Vertinant paraiškas atsižvelgta į veiklos ar projekto kokybę, tikslų realumą ir uždavinių aiškumą, kūrybingumą, kuriamą vertę, atitikimą „Lietuvos energijos“ grupės strategijai, fondo veiklos tikslams ir prioritetams.
 

Ataskaitos