PARAMOS F O N D A S

 
 
 
 
 
 
 
 
„Lietuvos energijos” valdyba, dar labiau stiprindama skaidrumo principo įgyvendinimą grupės įmonėse, priėmė sprendimą nuo 2018 m. nebeskirti paramos ir inicijuoti „Lietuvos energijos” paramos fondo veiklos nutraukimą. Šiam sprendimui neprieštaravo ir bendrovės stebėtojų taryba bei akcininkė Finansų ministerija. Paramos teikimo atsisakymas taip pat įtvirtintas atnaujintuose „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įstatuose.
 
2017 m. spalį „Lietuvos energijos” paramos fondas paskirstė daugiau kaip 800 tūkst. eurų paramos 41 nacionaliniam ir regioniniam projektui. Visi projektai jau yra įgyvendinti. Kiekvienas paramos gavėjas, įgyvendinęs paramos projektą, privalėjo paramos fondui pateikti audituotą paramos panaudojimo ataskaitą. Paramos fondo veikla kasmet taip pat audituojama nepriklausomų auditorių.
 
Naujas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti nebebus teikiamas.
 
Gegužę visuomenei pristatytoje „Lietuvos energijos“ veiklos strategijoje iki 2030 metų įtvirtintas aiškus skaidrumo užtikrinimo visose grupės veiklose siekis. Šiuo metu atnaujinama grupės komunikacijos strategija apims ir naujos kokybės socialinės atsakomybės sampratos įgyvendinimą. Socialinės atsakomybės tikslai turės būti siekiami, atsižvelgiant į darbo aplinkos tobulinimą, aplinkos, kurioje veikiame, gerinimą ir išsaugojimą, išteklių įsigijimą ir jų tausojimą, naujų verslo modelių kūrimą. „Lietuvos energija“ vertins savo vykdomos veiklos daromą ekonominį, socialinį bei aplinkosauginį poveikį, apsibrėš socialinės atsakomybės politiką ir principus, integruos juos į įmonės strategiją ir kasdienę veiklos praktiką bei, įtraukiant suinteresuotas šalis, imsis sprendimų, padedančių kurti vertę įmonei ir visuomenei.
 
„Lietuvos energijos“ paramos fondas šiuo metu yra likviduojamas. Daugiau informacijos apie keičiamą „Lietuvos energijos” socialinės atsakomybės kryptį rasite čia.
 

Kontaktai

Valentas Neviera
L. e. pareigas „Lietuvos energijos“ paramos fondo vadovas
Žvejų g. 14, LT- 09310 Vilnius
+370 670 25997