Lietuviškai en English

Energetinis efektyvumas

Energijos taupymo sprendimai

Vertindama aplinkosaugos iššūkius ir matydama augantį potencialą „Lietuvos energijos“ grupė ėmėsi  dar vienos – energijos taupymo sprendimų (angl. ESCO modelio) – veiklos.
 
2015 m. įsteigė UAB „Energijos sprendimų centras“, (ESC) kurio pagrindinė veikla – energijos vartojimo efektyvumo didinimas bei atsinaujinančių energijos išteklių projektų vystymas Lietuvoje ir užsienyje.
 
ESC įmonė investuoja į energetinio efektyvumo priemones ir per sutarties galiojimo laikotarpį iš būsimų sutaupymų kompensuoja patirtas investicijas. Ši veikla leidžia pasiekti didžiausią energijos sutaupymų efektą be didelių pradinių investicijų.

Gamyboje atsisakyta neefektyvių įrenginių

Elektros energijos gamintojos „Lietuvos energijos gamyba“ 2015 m. priėmė sprendimą nutraukti dviejų – 5 ir 6 – Elektrėnuose veikiančios rezervinės elektrinės blokų eksploataciją. Šie 1967-1968 m. elektros energiją pradėję gaminti blokai neveikė jau kelerius metus, pastaruoju metu buvo konservuojami.
 
Jų atsisakyta ir įvertinus situaciją rinkoje, gamtinių dujų kainą, didelius palaikymo kaštus, ir daromą neigiamą poveikį aplinkai.

Racionalaus energijos vartojimo skatinimas

Verslui – „Žaliasis protokolas“. „Žaliasis protokolas“ yra vienintelis šalyje susitarimas, skatinantis racionalų ir tausojantį elektros energijos vartojimą.
 
Įmonės ir organizacijos yra kviečiamos jungtis prie „Žaliojo protokolo“, patvirtindamos, kad pritaria idėjomis, skatinančiomis racionalų elektros energijos vartojimą ir pasižada jas taikyti praktikoje. Prie „Žaliojo protokolo“ šiuo metu yra prisijungę per 200 įmonių.
 
Kasmet organizuojami racionaliausiai elektros energiją vartojančios įmonės rinkimai ir apdovanojimai bei praktinės konferencijos verslui, kurių metu įmonės ir organizacijos dalijasi pavyzdžiais, patarimais ir sprendimais, vyksta tausojančių produktų ir sprendimų mugė. 
 
Gyventojams – racionalaus ir saugaus elektros vartojimo dienos. Siekiant paskatinti gyventojus jungtis prie aplinkos ir energetinių išteklių tausojimo, jau dvejus metus iš eilės organizuotas racionalaus ir saugaus elektros vartojimo renginių ciklas 15 šalies bibliotekų. Jų metu susirinkusiems gyventojams patarta, kaip patogiai analizuoti ir įvertinti namų ūkio elektros sąnaudas, kokie įpročiai daro didžiausią įtaką sąskaitoms.
 
Mokykloms – išteklių tausojimo projektas. Grupėje inicijuotas edukacinis projektas „Darni mokykla“, kurio tikslas – skatinti ugdymo įstaigų bendruomenes taupiai naudoti energijos išteklius ir tausoti aplinką. Projekte dalyvavusios mokyklos įvertino, kokį poveikį jos daro supančiai aplinkai (kokį ekologinį pėdsaką palieka) ir per metus šiuos rodiklius kaip įmanoma pagerinti. Ekologinį pėdsaką mokyklos matavo pagal 7 kriterijus: elektros energijos, šiluminės energijos, vandens ir maisto suvartojimą, išmetamų atliekų kiekį, transporto ir mobilumo poreikius bei aprūpinimą darbo priemonėmis.