Energetinis efektyvumas

Strategijoje LE2030 tvariai plėtrai teikiamas išskirtinis dėmesys, todėl „Lietuvos energijos“ grupė ir toliau tęsia ir stiprina savo veiklą energetinio efektyvumo srityje.
 
Šia kryptimi eina ir mūsų valstybė -  iki 2020 m. Lietuva įsipareigojusi sutaupyti 11,7 TWh (teravatvalandės). Tai yra tiek energijos, kiek visa mūsų šalis suvartoja per metus!
 
Įkvepiame ir dalinamės žiniomis
 
Verslui. Iniciatyva „Tiek, kiek reikia“ skatiname įmones ir organizacijas žengti dar vieną žingsnį efektyvesnio vartojimo link. Savo kasdienėje veikloje matydami, kokį didelį potencialą taupyti turi pramonės įmonės, kiekvieną rudenį penkiuose didžiausiuose šalies miestuose organizuojame konferencijas „Tiek, kiek reikia pramonei“. Jose verslas dalijasi geriausiais energetinio efektyvumo pavyzdžiais.
 
Visiems gyventojams. Prieš keletą metų startavę su racionalaus ir saugaus elektros vartojimo dienomis šalies bibliotekose, dabar skatiname ir kitų energijos rūšių taupymą. Apsilankykite mūsų grupės įmonių svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose – sužinosite lengvai įgyvendinamų taupesnio vartojimo būdų!
 
Vaikams ir jaunimui. Mūsų kartu su partneriais - Lietuvos vaikų ir jaunimo centru inicijuota „Darni mokykla“. 2015 m. Švedijos verslo apdovanojimą pelnęs išteklių tausojimo projektas skatino ugdymo įstaigų bendruomenes vertinti tai, kokį poveikį jos daro supančiai aplinkai (kokį ekologinį pėdsaką palieka) ir tada per metus šiuos rodiklius kaip įmanoma pagerinti.
 
Atsinaujiname patys
 
Elektros energijos gamintoja „Lietuvos energijos gamyba“ atsisako neefektyvių gamybos įrenginių, nutraukdama Elektrėnuose veikiančios rezervinės elektrinės dalies blokų eksploataciją. Jų atsisakoma, įvertinus situaciją rinkoje, gamtinių dujų kainą ir dideles palaikymo sąnaudas.
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ kasmet elektros skirstomojo tinklo oro linijas racionaliai keičia kabelinėmis elektros linijomis, o vietoje pasenusių seno tipo transformatorinių įrengia naujas – visa tai padeda išvengti energijos praradimų.
 
Atsiskaitome apie savo pasiekimus
 
Pakeitę savo elgseną, kiekvienas mūsų galime sutaupyti iki 10 proc. suvartojamos energijos. Lietuvai įgyvendinant ES Energetinio efektyvumo direktyvą Nr. 2012/27/ES, didžiosios energetikos įmonės susitarė vartotojus šviesti ir konsultuoti efektyvesnio vartojimo temomis. Tarp įsipareigojusiųjų – ir penkios „Lietuvos energijos“ grupės įmonės, kurios kasmet iki vasario 15 d. Energetikos ministerijai pateikia ataskaitas apie įgyvendintas priemones: konsultacijas verslui, informavimo kampanijas žiniasklaidos ir kitais kanalais, konferencijas ir kt.
 
Siūlome sprendimus
 
Vertindama aplinkosaugos iššūkius ir matydama augantį potencialą, „Lietuvos energijos“ grupė ėmėsi  dar vienos – energijos taupymo sprendimų (angl. ESCO modelio) – veiklos.
 
Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. energijos vartojimo, efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių projektus Lietuvoje bei užsienyje vysto UAB „Energijos tiekimas“, prie kurio buvo prijungta UAB „Energijos sprendimų centras“.
 
„Energijos tiekimas“ rinkai siūlo energijos vartojimo efektyvumo sprendimus, vykdo atsinaujinančių energijos išteklių projektus, įrengia „Charge it on“ prekės ženklo elektromobilių įkrovimo stoteles ir siūlo elektromobilių infrastruktūros sprendimus klientams.