Lietuviškai en English

Bendradarbiavimas

Kviečiame inovatyvią veiklą vykdančias įmones - startuolius ir mokslo bei studijų institucijas, taip pat ir privačius asmenis  bendradarbiauti - siūlyti idėjas susijusias su grupės  įmonių veiklomis.
 
Mus domina bendradarbiavimas šiose srityse:
 

Bendrų produktų vystymas

  • Naujos paslaugos ir produktai, kurie tvariai prisidėtų prie energetikos veiklų.

Keistis kompetencijomis ir patirtimi:

  • Idėjomis, informacija, žiniomis.
  • Inovacijų valdymo patirtimi ir inovacijų vystymu organizacijoje.
  • Kompetencijomis (kompetencijų kėlimas).

Kita

  • Su energetikos veiklomis susijusių startuolių idėjos ir teikiami produktai bei paslaugos.
  • Baigiamųjų darbų temų studentams siūlymas.
  • Partnerystė nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
 
Jūsų siūlymų lauksime el. paštu ideja@le.lt