Atsakomybė rinkoje

Atsakomybė rinkoje – tai mūsų veikla, siekiant didinti vertę valstybei ir savo klientams bei didinti šalies patrauklumą investicijoms, gerinti sąlygas ir verslo aplinką, didinti šalies energetinę nepriklausomybę.
 • Grupės įmonės Lietuvoje aptarnauja apie 1,6 ml. elektros (ir per 570 tūkst. dujų) vartotojų. 
Efektyvesnė valstybės valdomos grupės veikla visuomenei teikia tiesioginę naudą – tai ir palankesni tarifai, ir greitesnės bei sklandesnės procedūros, kokybiškesnis aptarnavimas, geresnės paslaugos.
 
„Lietuvos energijos“ grupė 2015 m. į valstybės biudžetą sumokėjo 167, 9 mln. eurų mokesčių. Grupės investicijos 2015 m. sudarė 156,7 mln. Eur, tai 21 mln. Eur daugiau negu 2014 m. Daugiausia investicijų (66 proc.) buvo skirta elektros skirstomojo tinklo plėtrai ir palaikymui, į dujų sistemų statybą (7,3 mln. Eur) bei dujų sistemų rekonstrukciją (6 mln. Eur). 
 
2015 m. balandį už 2014 metus „Lietuvos energija“ valstybei skyrė 52,6 mln. Eur dividendų – daugiausiai iš visų VVĮ. Už 2015 m. buvo gautos rekordinės pajamos ir uždirbtas didžiausias grynasis pelnas nei šiol, o dividendų – beveik 86 mln. Eur.

Šalies energetinės nepriklausomybės stiprinimas

„Lietuvos energijos“ grupės indėlis į Lietuvos energetinį saugumą ir teigiamus pokyčius rinkoje buvo įvertintas Rytų ir Centrinės Europos energetikos apdovanojimu. Grupės įmonės LITGAS sudaryta penkerių metų sutartis su „Statoil“ užtikrino suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo veikimui būtiną dujų srautą. Šis srautas leidžia palaikyti alternatyvaus importo šaltinio gyvybingumą, sudarydamas sąlygas bet kuriuo metu įsigyti SGD pasaulinėje rinkoje ir skatina konkurenciją rinkoje.
Po sutarties sudarymo, Lietuvos ir Baltijos šalių gamtinių dujų rinkose įvyko esminiai lūžiai: atsiradus alternatyviam tiekėjui, smarkiai sumažėjo gamtinių dujų kaina, kuri priartėjo prie konkurencingų Europos rinkų kainų lygio, pirmą kartą gamtinės dujos buvo pradėtos pardavinėti iš Lietuvos į Estiją. Apdovanojimus surengė BiznesPolska.pl portalas ir „BizPoland“ žurnalas.

Klientams kuriama vertė

2015 m. grupė įgyvendino itin reikšmingą projektą – vertės grandinės išgryninimo programą, siekiant dirbti efektyviau, valstybei būtų sukurta didžiausia vertė, o klientai gautų papildomų naudų ir palankiausias kainas.
 • Sinergija: LESTO ir „Lietuvos dujų“ pagrindu įkurta bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). ESO sutelkė geriausias dviejų bendrovių kompetencijas – didesnis efektyvumas, mažesnės veiklos sąnaudos ir papildomos naudos elektros ir gamtinių dujų vartotojams. Verslui pirmiausia tai užtikrina dar palankesnes energijos išteklių kainas. Kitos sinergijos naudos:
  • Paprastesnė ir greitesnė elektros ir dujų įvedimo paslauga naujiems klientams pakėlė Lietuvos „Doing Business 2016“ indeksą*.
  • Didesnis lankstumas leidžia taikyti naujus produktus pagal klientų poreikius (pvz., „Žalia Lietuviška energija“).
 • Efektyvumas: visi elektros ir dujų klientai nuo 2016 m. pradžios aptarnaujami bendrame paslaugų centre „Gilė“, kurį valdo viena grupės įmonė. Paslaugoms internetu teikti įkurta savitarnos svetainė www.manogile.lt, taip pat pristatyta išmanioji programėlė. Bendras klientų aptarnavimas, sutelkęs geriausią praktiką „vieno langelio“ principu, leidžia operatyviau pasiūlyti klientams aktualiausias paslaugas jiems patogiausiu būdu – internetu, telefonu ar klientų aptarnavimo centre bei taupyti laiką ir kaštus.
 • Išgryninimas: energijos gamybos veikla sutelkta „Lietuvos energijos gamybos“ įmonėje, o didmeninės prekybos elektra veikla nuo jos atskirta ir perkelta į „Energijos tiekimą“. Taip pat sujungimo būdu reorganizavus dvi grupės valdomas įmones – „Elektros tinklo paslaugos“ ir „Kauno energetikos remontas“, įkurta „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (EnePRO).
  • Palyginti su 2014 m., vidutinė elektros prijungimo prie elektros skirstymo tinklo trukmė verslui sutrumpėjo net 10 kalendorinių dienų, privatiems klientams – 4 dienomis.
  • Per 2015 metus 13,5 proc. daugiau klientų buvo prijungta prie dujų tinklo (4000 naujų vartotojų).

Verslo aplinkos gerinimas

„Lietuvos energija“ grupė ženkliai supaprastino ir pagreitino elektros įvedimą naujiems klientams – pažangą patvirtino Pasaulio bankas, paskelbęs šalių verslo sąlygų reitingą Doing Business 2016“, kuriame Lietuva pagal elektros įvedimo rodiklį iš 66 vietos pakilo į 54 vietą*.
 • Pasaulio banko vertinimas – tai „Lietuvos energijos“ grupės indėlis gerinant sąlygas verslui ir taip didinant šalies patrauklumą investuotojams.
Pagal Pasaulio banko metodiką, elektros energijos įvedimo trukmė Lietuvoje verslui šiemet, palyginti su pernai, sutrumpėjo 42 kalendorinėmis dienomis (iki 95 dienų). Elektros įvedimo reitingas matuojamas pagal 4 parametrus – procedūrų skaičių, prijungimo laiką, darbų kainą ir šiemet pirmą kartą kartu vertino tinklo patikimumą ir elektros energijos kainą.

Geresnės sąlygos 

Grupė 2015 m. atnaujino suskystintų gamtinių dujų tiekimo sutartis su „Statoil“ ir papildomai pasirašė naują sutartį su „Statoil“, pagal kurią  patenkins daugiau nei pusę (apie 300 mln. m3) klientų dujų kiekio poreikio. Susitarimai su „Statoil“ leido daugiau nei trečdaliu (apie 34 mln. Eur) sumažinti Klaipėdos SGD terminalo išlaikymo sąnaudas, o tuo pačiu – energijos kainas galutiniams vartotojams: šilumos vartotojai kasmet mokės 11,3 mln. eurų mažiau, elektros – 9,8 mln. eurų, pramonės vartotojai – apie 7 mln. eurų ir dujas vartojantys gyventojai bei įmonės – atitinkamai 2 mln. eurų ir 3,6 mln. eurų mažiau.
 
„Lietuvos dujų tiekimo“ 2015 m. pasirašyta nauja komercinė sutartis su „Statoil“ leido sumažinti gamtinių dujų tiekimo kainas klientams, nepaisant nepalankiai pasikeitusios „Gazprom“ kainodaros. Rezultatas: nuo 2016 m. kovo 1 dienos gamtinių dujų kainos verslo klientams vidutiniškai mažėjo 16 procentų. 
 

Pokyčių nauda rinkai

2015 m. „Lietuvos energijos“ grupėje įgyvendinti pokyčiai iš esmės mažina energetikos infrastruktūros sąnaudas ir kainą vartotojams, centralizuoti ir efektyvesni procesai sumažina procedūrų naštą verslui, leidžia užtikrinti dar palankesnes paslaugų kainas ir mažinti verslo išlaidas energetikai, dažniau rinktis atsinaujinančių šaltinių energiją – visa tai veda į didesnį šalies verslo konkurencingumą ir sudaro didesnes galimybes auginti tvarią šalies ekonomiką. Diversifikuoti energijos tiekimo šaltiniai (sutartys su daugiau tiekėjų) leidžia užtikrinti konkurencingą gamtinių dujų rinką, tai teigiamai paveiks šalies einamosios sąskaitos balansą. Be pokyčių vartotojams, teigiamą naudą šie projektai užtikrina valstybės biudžetui.
 
Klientai įvertina kokybę
Klientų aptarnavimą užtikrinantys specialistai sutelkti vienoje grupės įmonėje – „Verslo aptarnavimo centre“. Tai leis sumažinti veiklos išlaidas, padidinti lankstumą, sukurti papildomas naudas vartotojui. „Verslo aptarnavimo centras“ taip pat administruoja įmokas, vykdo sąskaitybą, valdo įsiskolinimus. 15 proc. – tiek sumažėjo grupės įmonių sąnaudos centralizavus procesus VAC.
 
Paslaugų kokybei tobulinti, grupės įmonėse kasmet atliekami klientų nuomonės tyrimai. Remiantis šių tyrimų rezultatais ir gerosios tarptautinės praktikos tendencijomis, „Lietuvos energija“ įgyvendina sistemines grupės klientų aptarnavimo gerinimo priemones.
 
2015 m. rudenį grupės elektros ir dujų tiekimo įmonių atlikti klientų pasitenkinimo tyrimai atskleidė geresnius nei Europos bei pasaulio komunalinių paslaugų įmonių vidutinius rodiklius: privačių elektros klientų pasitenkinimo indeksas 2015 m., palyginti su 2014 m., išaugo 4 punktais iki 80, verslo klientų – 2 punktais iki 76. Gamtinių dujų privačių klientų indeksas yra analogiškas (80 punktų), o verslo – 77 punktai. Europos vidutinis indeksas yra 70, o pasaulio vidurkis – 73.
 

[1] „Doing Business“ – tai Pasaulio banko atliekamas verslo aplinkos vertinimas. Atlikdamas šį tyrimą Pasaulio bankas nagrinėja verslo plėtrą skatinančius ir stabdančius reikalavimus skirtingose valstybėse ir regionuose ir šiuos reitinguoja. „Doing Business“ ataskaitoje verslo aplinka vertinama pagal 10 rodiklių, įskaitant elektros įvedimo procesą (angl. „Getting Electricity“).