Atsakingos veiklos principai

Kuo vadovaujamės

„Lietuvos energijos“ įmonių grupė, remdamasi vizija, misija, vertybėmis bei strateginiais tikslais, kasdiene savo veikla siekia kurti atsakingo bei darniai vystomo energetikos sektoriaus verslo kultūrą. Šios veiklos esmė – atsakingo verslo požiūris, atsispindintis mūsų kasdienėse veiklose, ateities planuose ir nuolat augant energetikos sektoriaus iššūkiams.
 
Atsakingai vykdomą ir planuojamą „Lietuvos energijos“ grupės veiklą reglamentuoja teisės aktų reikalavimai bei grupės mastu galiojančios politikos, kurias stiprina grupės dalyvavimas Jungtinių Tautų „Pasauliniame susitarime“. 

Grupės politikos

„Lietuvos energijos“ atsakingos veiklos požiūris grindžiamas šiais grupėje galiojančiais dokumentais:
 
Paminėtina, kad, rengiant naują grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis, atsižvelgta į NASDAQ OMX Vilnius biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą, BICG (angl. Baltic Institute of Corporate Governance) rekomenduojamas valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms. Energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo modelis įgyvendintas pagal 2013 m. birželio 7 d. LR finansų ministerijos patvirtintas korporatyvinio valdymo gaires, dokumentas: Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės.

Pasaulinio susitarimo principai  
„Lietuvos energija“ yra Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) iniciatyvos dalyvė. Tai didžiausia savanoriška atsakingo verslo iniciatyva, grindžiama dešimčia principų, apimančių žmogaus teises, darbuotojų teises, aplinkos apsaugą ir kovą su korupcija. 
 
Tokiu būdu mes siekiame mažinti savo veiklos poveikį aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis dalyvauti ekonominių, socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo.

Iniciatyva jungia per 8000 verslo organziacijų daugiau nei 130 šalių, jos siekis – padėti organizacijoms taikyti susitarimo principus organizacijų veiklos strategijose, skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp įvairių sektorių, valstybėje ir už jos ribų, siekiant universalių pasaulio plėtros tikslų.
 
„Pasaulinis susitarimas“ remiasi žmogaus teisių, darbo jėgos ir aplinkosaugos principais, įtvirtintais šiuose tarptautiniuose dokumentuose:
  • Visuotinė žmogaus teisių deklaracija;
  • Tarptautinės darbo organizacijos deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe;
  • Rio de Ženeiro deklaracija dėl aplinkosaugos ir plėtros;
  • Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.
„Pasaulinio susitarimo“ principai „Lietuvos energiją“ lydi jau 10 metų – nuo tada, kai už 2006 m. buvo parengta pirmoji tuometinės akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ Socialinės atsakomybės ataskaita. Nuo to laiko energetikos sektorius pasikeitė neatpažįstamai – struktūros, kokybės, valdymo, skaidrumo reikalavimų prasme, be to, buvo pradėta vykdyti dujų skirstymo funkcija.

Trečiasis Europos Sąjungos energetikos paketas išskaidė energijos išteklių grandinę (teikimą, perdavimą ir skirstymą), dėl to „Lietuvos energijos“ grupės įmonės valdo ir prižiūri elektros gamybos įmones ir visą šalį apimančius elektros ir dujų skirstomuosius tinklus, aptarnaudamos per 1,6 mln. klientų, o elektros ir dujų perdavimo tinklu Lietuvoje rūpinasi įmonių grupė „Epso-G“).

„Lietuvos energijos“ įmonė ESO atstovauja grupę Lietuvos atsakingo verslo asociacijoje LAVA, kuri yra JT „Pasaulinio susitarimo“ atstovybė šalyje.