Lietuviškai en English

Vizija, misija, vertybės

Vizija

Vertingiausia energetikos įmonė Baltijos šalyse.
 

Misija

Tvarus vertės didinimas energetikoje, skatinant šalies ūkio ir visuomenės vystymąsi.
 
Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą „Lietuvos energijos“ grupė grindžia šiomis pamatinėmis vertybėmis:
 
„Lietuvos energijos“ grupės įvardintas tvarus vertės didinimas tiesiogiai siejasi su ekonomiškai pagrįstų investicijų parinkimu ir jų vykdymu, konkurencingumo didinimu ir atsakinga veikla.