Veiklos strategija 2018-2030 m.

„Lietuvos energijos“ įmonių grupė pristatė naują veiklos strategiją LE 2030. Didžiausias dėmesys įgyvendinant naująją „Lietuvos energijos“ strategiją bus skiriamas tvariai plėtrai tarptautinėje rinkoje, atsinaujinančios energijos gamybos vystymui, kokybei ir efektyvumui bei skaidrumui. Strategija apima energetikos infrastruktūros, žaliosios generacijos plėtrą vystant globalų įmonės ir visos šalies konkurencingumą, komercinės organizacijos sukūrimą ir naujų energetikos paslaugų platformų bei energetikos technologijų kompetencijų centro išvystymą. Per tvarią plėtrą bus siekiama kokybės ir efektyvumo gerinant klientų aptarnavimą, infrastruktūros kokybę, toliau gryninant grupės veiklas, užtikrinant stabilią grąžą valstybei ir laikantis aukščiausių veiklos skaidrumo standartų. Naujosios strategijos įgyvendinimas „Lietuvos energijos“ grupei padės išlaikyti vienas geriausių energijos skirstymo paslaugų kainų Europos Sąjungoje.
 
Per ateinančius dvylika metų valstybės kapitalo energetikos bendrovė „Lietuvos energija“ planuoja iš esmės transformuotis: didins gamybos pajėgumus žaliojoje energetikoje, plėsis į tarptautines rinkas, kurs ir diegs inovacijas energetikos sektoriuje. Visa tai įgyvendinant bus užtikrinta stabili grąža, kuri sieks 1,6 milijardo eurų per 2018-2030 metus ir išlaikyta geriausia kaina ir kokybė klientams.
 
„Lietuvos energijos“ grupės strateginiai 2018-2030 metų prioritetai:
 
Tvari plėtra – tai strateginė energetinės infrastruktūros plėtra vystant globalų įmonės ir visos šalies konkurencingumą. Ji apima strateginės ir žaliosios generacijos vystymo, komercinės organizacijos sukūrimo ir naujosios energetikos plėtojimo strategines kryptis tarptautinės plėtros kontekste.
 
Kokybė ir efektyvumas – tai klientų patirtis ir aptarnavimas, infrastruktūros kokybė, išgrynintos veiklos, stabili kapitalo grąža.
 
Skaidrumas – tai įtvirtintas tarptautinis visuotinio skaidrumo ir atsakingos veiklos etalonas.
 
Strategija LE 2030